javno-pismo-ZNB-D-drugic

Ponovni poziv ljudstva za odločen NE sprejetju ZNB-D

Spoštovana Poslanka, spoštovani Poslanec DZ RS,

Vlada RS je na podlagi (oziroma zaradi izvršitve) odločbe Ustavnega sodišča U-I-79/20 z dne 13.5.2021 pripravila besedilo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih (ZNB-D) in v svoji obrazložitvi navedla, da je treba sprejeti predlog zakona po nujnem postopku zaradi težko popravljivih posledic za zdravstveni sistem in zdravje prebivalcev RS, s čimer se nikakor ne strinjamo. Menimo, da sprejemanje zakonodaje, ki tako invazivno posega v človeška življenja in temeljne pravice in svoboščine državljanov, po hitrem postopku NI dopustno. Poleg tega so epidemiološke razmere v državi in razmere v zdravstvu stabilne, zato je bilo dovolj časa, da bi se še pred oblikovanjem predloga zakona in njegovim sprejemom v DZ lahko opravila širša in ustrezna strokovna razprava. Predlog zakona ste obravnavali v Državnemu zboru dne 6.7. in 7.7. po nujnem, skrajšanem postopku brez sodelovanja strokovne in širše javnosti in ga na seji v sredo, 7.7. tudi potrdili s 44 glasovi za in 42 glasovi proti.

Žalostno in zaskrbljujoče je, na kaj vse so se sklicevali tisti med vašimi vrstami, ki so zagovorniki novele Zakona o nalezljivih boleznih (ZNB-D), kljub temu da evidentno krši mnoge temeljne človekove pravice in svoboščine. Nekateri poslanci, predvsem tisti, ki ste glasovali za ZNB-D, ste svojo odločitev zagovarjali z utemeljitvijo, da je pravica do življenja nad vsemi ostalimi pravicami, zato je potrebno ta zakon sprejeti, ker uvaja ukrepe, ki to omogočajo. To je seveda zavajajoč nesmisel. To pravico je treba razumeti tako, da se življenja ne sme na silo odvzeti, ne pa tako, kot so interpretirali zagovorniki ZNB-D in sicer, da je ta pravica nad vsemi ostalimi temeljnimi človekovimi pravicami in svoboščinami.

Predlagani zakon, o katerem boste spet po nepotrebnem odločali na hitrico, čeprav tokrat z večino vseh poslancev, bi tako omogočal Vladi v primeru epidemije odreditev raznih ukrepov, ki grobo posegajo v marsikatero neodtujljivo ustavno pravico in svoboščino: svobodo gibanja, pravico do zbiranja in združevanja, osebno svobodo, pravico do osebnega dostojanstva in varnosti, svobodo dela, pravico da izobraževanja in šolanja in še bi lahko naštevali, nima pa vgrajenih nobenih pravnih mehanizmov in varovalk, ki bi ščitile pred njegovo zlorabo, saj bi predlagano besedilo členov še vedno na več mestih omogočalo Vladi RS zakonsko nevezano oz. arbitrarno odločanje pri ukrepanju v primeru pojava katerekoli nalezljive bolezni. Zakonsko pooblastilo mora biti dovolj določno oziroma jasno in nedvoumno, da izvršilni oblasti ne omogoča samovoljnega urejanja ter nesorazmernih omejitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin in to toliko bolj restriktivno, kolikor večji je poseg ali učinek zakona na posamezne pravice in svoboščine. Popolnoma jasno je, da se v primeru pojava epidemije neke nalezljive bolezni nikakor ne morejo in ne smejo uporabiti enaki ukrepi, v kolikor gre za bolezni, ki spadajo v 1. skupino nalezljivih bolezni z najvišjo stopnjo smrtnosti (40-90%) ali pa za katero drugo epidemijo bistveno blažje oblike bolezni. Primer: epidemija bolezni covid-19, z uradno potrjeno stopnjo smrtnosti v svetu med 0,14% in 0,2%, se ne more enačiti z ebolo ali hemoragično mrzlico s stopnjo smrtnosti 40-90%, zato je upravičena skrb ljudi, da imajo ukrepi v tem zakonu povsem drugačen namen, kot je zdravje državljanov, zaščita in varstvo ljudi pred visoko nevarno nalezljivo boleznijo. Ta zakon v našo državo pravzaprav uvaja totalitarizem. Enako je ugotovila Zakonodajno-pravna služba DZ, ki je pripravila mnenje o predlogu ZNB-D. Ugotovila je več pomanjkljivosti in opozorila na določene pravne zadržke in dileme. Jasno je opozorila, da kljub zagotovilom predlagatelja (Vlada RS), trenutni predlog ZNB-D v celoti ohranja vse ustavno problematične vidike dosedanje zakonske ureditve, ki jih je izpostavilo že Ustavno sodišče RS v Odločbi U-I-79/20 in v ničemer ne odpravlja svoje očitane neustavnosti v 39. členu.

Zaradi vsega povedanega besedilo ZNB-D po našem prepričanju predstavlja ustavno nedopustno in škodljivo ter preohlapno zakonsko podlago izvršilni veji oblasti, na podlagi katere bi lahko veljavno sprejemala (v obliki vladnih odlokov) vse dosedanje nezakonite in protiustavne ukrepe, ki naj bi pomagali zamejiti širjenje nalezljivih bolezni. Predlagana novela ZNB predstavlja preveč invaziven poseg v človekove pravice in temeljne svoboščine ter ruši temelje pravne in demokratične države. Gre za nadaljevanje že začete samovolje izvršilne oblasti, dokončno razgradnjo najvišjih ustavnih načel, človekovih pravic in svoboščin, očitno zanikanje osnovnega dostojanstva vsakega posameznika in celotne družbe, odsotnost temeljnih vrednot kot tudi etično in moralno zavržnost.

Tiste poslanke in poslanci, ki imate še kaj zdravega razuma in vesti, se morate temu zakonu odločno upreti. Državni svet je sprejel veto na ta zakon, ker je prisluhnil civilni družbi in tudi zakonodajno-pravni službi DZ in njenim argumentom. Sedaj bo javnost spremljala, kdo bo glasoval za ta neonacističen zakon, kdo bo glasoval proti in kdo se glasovanja ne bo udeležil ter s tem morebiti omogočil njegov sprejem.

Gospe in gospodje, spoštovane poslanke in poslanci, če tega zakona ne boste preprečili vi, bo ljudstvo primorano uporabiti državljansko nepokorščino, seveda upamo da zgolj po mirni poti, saj obstaja tudi verjetnost, da bi vaša vnovična ignoranca ljudske volje povzročila v naši državi nemire, kar bi lahko oblastniki izkoristili kot možnost razglasitve izrednega stanja v njihovo korist. S tem pa bi se v ljudstvu porodil velik gnev proti vam, ki bi vse to lahko preprečili. Političarke in politiki, zavedajte se, da je Ustava RS nad vsemi zakoni, neodtujljive temeljne človekove pravice in svoboščine pa niso v vaši v domeni, ampak v domeni ljudstva, ki je še vedno tukaj in ima v naši državi še vedno oblast! Tega bi se morali zavedati tudi policija in vojska. Na katero stran boste tokrat stopili Vi?

Gibanje Zdrava družba – mismo@zdravadruzba.si – www.zdravadruzba.si

Delite naprej ...