posvet-predsednika-vlade-predstavniki-civilne-druzbe

Posvet predsednika vlade s predstavniki civilne družbe

LJUBLJANA, 27 junij 2022 – Predstavnika civilno-družbenega gibanja Zdrava družba sta se danes udeležila vabljenega srečanja predsednika vlade in ministrice za javno upravo s predstavniki civilne družbe. Kot je na srečanju izpostavil predsednik vlade, je prišel predvsem poslušati, izpostavil pa je ključni vidik dialoga.

Predstavnika gibanja Zdrava družba na dogodku – mag. Gregor Kos in Boris Vene – sta zato izpostavila ključne vidike, ki jih v civilni družbi že zaznavamo kot izzive in (že) pomanjkanje dialoga. V prvi vrsti gre za, po našem mnenju nedopustno proceduro sprejemanja predloga Zakona o nalezljivih boleznih (verzijo D), kjer je predsednik vlade takoj odgovoril, da ne gre za vladni predlog zakona temveč predlog civilne družbe in da naj kakršne koli aktivnosti v zvezi z ZNB usmerjamo v vladni predlog celovitega zakona, ki ga vlada pripravlja za jeseni. Opozorili smo sicer, da je proceduro brez javne obravnave obravnaval kolegij predsednice Državnega zbora, ki je prav tako podpredsednica politične stranke predsednika vlade, vendar predsednik vlade vztraja pri osnovnem argumentu.

Posebej smo izpostavili izziv v zvezi s sprejemanjem kakršnih koli sporazumov s Svetovno zdravstveno organizacijo, ki bi bili karkoli drugega od »navadnih podaljšanj sodelovanja«, kar je bil zadnji podpisan dvoletni sporazum ter izpostavili, da je prihodnje srečanje skupine WHO za spremembo ustave WHO že 1. avgusta in da ne pristajamo na kakršne koli odločitve vlade, ki bi nas kot državo prisilile v omejevanje ustavne demokracije.

Glede na dejstvo, da je več govorcev izpostavilo pomen aktivnega državljanstva in vloge civilne družbe v polju politike, smo predsedniku vlade posebej predstavili tudi primer prvega uspešnega nastopa civilne družbe na volitvah v zgodovini domovine – nastopa gibanja Zdrava družba – ki se je kljub preseženem 1% pragu za prejem sredstev za nadaljnje delovanje končal brez slednjih, saj volilna zakonodaja omogoča nastop na volitvah, ne pa tudi deklarativno izenačitev političnih strank in list civilne družbe pri prejemanju sredstev za delovanje do naslednjih volitev. Posebej smo izpostavili, da prav nobena od političnih strank, katerim so bila razdeljena sredstva, ki bi pripadala gibanju Zdrava družba na osnovi volilnega glasu državljank in državljanov, ni rekla niti »hvala«. Kaj šele, da bi se na osnovi predvolilnih zavez postavila, da uredi spremembo ene same besede v volilni zakonodaji. In posledično dokaže pomen civilne družbe in aktivnega državljanstva.

Očitno se pri denarju, za režimsko politiko, še vedno vse začne in vse konča.

ekipa gZD

Delite naprej ...