priznanje-civilne-druzbe

Režimska politika zavrnila prvi izziv priznanja civilne družbe in upoštevanja njene pomembne razvojne vloge v slovenski družbi

LJUBLJANA, 31. maja 2022 – V civilno-družbenem gibanju Zdrava družba smo od Državnega zbora RS prejeli dopis, s katerim nas seznanjajo, da Nestrankarska ljudska lista gibanja Zdrava družba, ki je prvič v zgodovini Slovenije uspešno zbrala 8.000 podpisov volivk in volivcev za svojo kandidaturo, edina naj ne bi bila upravičena do financiranja iz državnega proračuna za sicer dosežen dovoljšen rezultat za to na volitvah.

Spomnimo, po podatkih Državne volilne komisije je nestrankarska lista prejela 1,76% glasov volivk in volivcev oziroma skupaj 21.021 glasov, kar presega najmanj 1% glasov, kar je po zakonu osnova za pridobitev pravice do sredstev iz državnega proračuna. Predstavniki Državnega zbora so dopisu priložili »mnenje« Ministrstva za notranje zadeve, ki se sklicuje na Zakon o političnih strankah in ne upošteva, da v pravu ne obstajajo oz. ne štejejo samo črke in stavki. V pravu obstaja namreč tudi pravna argumentacija in teorija pravne argumentacije. Ta vključuje več pravil, načinov, metod argumentiranja in razlage v pravu. Te metode iščejo smisel, pomen in domet tistega, kar je zapisano s pravom in v veljavnem pravu. In s pravno razlago se pride do jasnega, nedvoumnega in kategoričnega sklepa, da zadevno pravilo vsekakor velja za vsako organizirano skupino, ki je nastopila na volitvah in dosegla rezultat, ki daje pravico do financiranja po volitvah.

V gibanju Zdrava družba se ne strinjamo s takšno diskriminacijo skupin državljank in državljanov, ki smo kandidirali na letošnjih državno-zborskih volitvah, o čemer smo seznanili Državni zbor. Vsekakor pričakujemo, da bo zakonodajna veja oblasti sama našla način pravične oz. enake obravnave volivk in volivcev, k čemur jo zavezuje volilna zakonodaja, bodisi s spremembo Zakona o političnih strankah bodisi s sprejemom novega ustreznega predpisa. Upamo, da se bo to v času, ko zakonodajno in izvršilno vejo oblasti vodijo predstavnice in predstavniki politike, ki javno zagovarja pomen civilne družbe, odrazilo v njenem ustreznem umeščanju v polje družbeno-političnega vodenja države.

Ekipa gZD

Delite naprej ...