hipokrat-zdravje

Švedska: 33.481 evidentiranih neželenih učinkov po cepljenju proti Covid19

LJUBLJANA, 20. maj. 2021 – Po zadnjih uradnih podatkih švedske Agencije za medicinske izdelke, z dne 12. maja 2021, je samo na Švedskem že evidentiranih 33.481 neželenih učinkov eksperimentalnih cepiv oz. genske terapije proizvajalcev Pfizer, Moderna in AstraZeneca. Istočasno pa tudi Evropska agencija za zdravila (EMA) objavlja, da je število vseh uradno evidentiranih neželenih učinkov v EU že pred časom preseglo mejo 1 milijon.

Ob tako visokih uradnih številkah o škodljivih posledicah potekajočega cepljenja Iniciativa slovenskih zdravnikov skupaj s Civilno iniciativo slovenskih pravnikov in gibanjem Zdrava družba opozarjamo na neodgovorno in malomarno sistemsko ravnanje sistematičnega kršenja pojasnilne dolžnosti s strani odgovornih oseb, ki spodbujajo in opravljajo cepljenja. Odgovorni za izvajanje cepljenja v naši državi bi namreč morali, glede na uradni status cepiv v eksperimentalni fazi preizkušanja, vse zainteresirane za cepljenje predhodno seznaniti, da s prejemom teh cepiv sodelujejo v potekajočem medicinskem eksperimentu.

Ker izvajalci cepljenja niso pripravili pisnih podlag, potrebnih za seznanitev zainteresiranih za cepljenje o njihovem sodelovanju pri eksperimentalnem preizkušanju učinkovitosti cepiv, je bila na Zdravstveni inšpektorat RS že podana zahteva za uvedbo postopka zaradi kršenja pojasnilne dolžnosti. Tudi Etična komisija Zdravniške zbornice je prejela številna vprašanja glede etičnosti opravljanja medicinskega eksperimenta brez informirane privolitve sodelujočih in vprašanja o etičnosti eksperimentiranja na tako veliki populaciji ljudi. Ob tem Civilna iniciativa slovenskih pravnikov posebej opozarja na kršenje 18. člena Ustave RS, ki izrecno prepoveduje medicinske ali druge znanstvene poskuse na človeku, brez njegove svobodne privolitve. Takšna ravnanja prepovedujejo številne konvencije, sprejete po drugi svetovni vojni, prav tako jih sankcionira tudi slovenski Kazenski zakonik.

Iniciativa slovenski zdravniki, Civilna iniciativa slovenskih pravnikov ter gibanje Zdrava družba pozivamo Ministrstvo za zdravje in Nacionalni inštitut za javno zdravje, da zagotovita spoštovanje predhodno navedene zakonodaje in 20. člena Zakona o pacientovih pravicah oz. pojasnilne dolžnosti, ki je predpogoj za domnevo svobodne privolitve v medicinski eksperiment, kateremu priča smo že vse od pričetka cepljenja proti Covid 19.

Uradni vir: https://www.lakemedelsverket.se/sv/coronavirus/coronavaccin/inrapporterade-misstankta-biverkningar—coronavacciner

Delite naprej ...