uredba-o-pitni-vodi

V predlogu nove Uredbo o pitni vodi tudi možnost uporabe dokazano škodljivega klotianidina proizvajalca Bayer

LJUBLJANA, 21. marec 2023 – Kot formalni iniciatorji referendumske pobude za sporni Zakon o vodah v nestrankarskem in ne-satelitskem civilno-družbenem gibanju Zdrava družba izražamo presenečenje, da tudi aktualna oblast ljudem več kot jasno in javno izraženo neodtuljivo skrb za pitno vodo še vedno jemlje drugorazredno. Kot da se režimi iz odzivov ljudi na poskuse škodljivih predpisov in zakonov nikoli ne bi ničesar naučili!

Poleg javnosti že znanih strokovnih opozoril GWP Slovenija, da predlog Uredbe o pitni vodi sistemsko ne vzpostavlja okolja, v katerem bi se zahteve EU Direktive lahko smiselno in učinkovito prenesle v izvajanje v Sloveniji, temveč le prenaša (prepisuje) zahteve iz navedene direktive, in jih nalaga upravljavcem vodovodnih sistemov; da hkrati ne upošteva določil Uredbe o oskrbi s pitno vodo, ki jo Uredba o pitni vodi ne nadomešča in ostaja v veljavi; in da predlog Uredbe ni usklajen z Zakonom o vodah in Pravilnikom o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja; smo v gibanju Zdrava družba v tekstu uredbe, ki je trenutno v medresorskem usklajevanju, našli še bolj zaskrbljujoče navedbe:

“(5) Za izvajanje dezinfekcije pitne vode se lahko uporabljajo samo tisti biocidni proizvodi, za katere je izdano dovoljenje za dostopnost na trgu in uporabo (vrsta uporabe 5) na podlagi predpisov s področja biocidnih proizvodov, in so objavljeni na spletnih straneh Urada Republike Slovenije za kemikalije v Registru biocidnih proizvodov.”

Ob analizi podatkov navedenega registra smo zasledili tudi klotianidin proizvajalca Bayer, ki je v Sloveniji že bil usoden za čebelje matice (https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-17LHPJQ9), pa je ne glede na navedeno še vedno del registra biocidnih proizvodov.

ekipa gZD

Delite naprej ...