glifosat-prepoved

Vložen Predlog Zakona o prepovedi proizvodnje, prodaje in uporabe glifosata v Sloveniji

Polona Kambič je danes v imenu predlagateljev – Zdrava družba, Anton Komat in Alpe Adria Green – v Državni zbor vložila Predlog Zakona o prepovedi proizvodnje, prodaje in uporabe glifosata v Sloveniji. Predlog zakona, ki pomeni začetek procedure ljudske iniciative, je odziv nestrankarske in ne-satelitske civilne družbe na novo zablodo ‘naše’ Evropske unije, ki je te dni ponovno odstrla svoj prikriti, lobistom in korporacijam podrejeni obraz ter izrazila namero za 10-letno podaljšanje uporabe nesporno strupenega glifosata v EU.

Cilj vloženega Predloga zakona je ukinitev ene pomembnih okoljskih groženj v Sloveniji s trajno prepovedjo proizvodnje, prodaje in uporabe glifosata. Načelo previdnosti, ki ga Slovenija opredeljuje prav v Zakonu o varstvu okolja, namreč jasno izpostavlja, da morebitno »pomanjkanje znanstvene zanesljivosti ne sme biti razlog za odlaganje ukrepov«. Tudi aktualna vladajoča politika je volivke in volivce nagovorila z besedami: »verjamemo, da smo kot posameznice in posamezniki poklicanji za ukrepanje, ki je nujno« in med ključnimi vrednotami pogosto navaja odgovornost. Vsekakor je čas, da vladajoča politika volivkam in volivcem, tudi na osnovi iniciativ civilne družbe, katerim javno izraža velik pomen, svojo odgovornost pokaže in dokaže tudi v praksi. In čas je, da tudi naša država preseže stalno čakanje na to, kaj bodo rekli drugi oz. veliki ali pa na neke nove lobistične upravne in ne-transparentne postopke, ki negirajo načela znanosti ter da Slovenija kot prva, humana in okoljsko zgledna država, članica EU dokončno prepove proizvodnjo, prodajo in uporabo glifosata.

Milijonkrat je že bilo povedano oz. napisano, da je glifosat sporna kemikalija, ki ogroža zdravje ljudi in celokupne narave – s prepovedjo uporabe glifosata bodo obvarovana življenja vseh: od tistih, ki so sedaj ogroženi neposredno zaradi stika s to nevarno kemikalijo (delavci v proizvodnji, kmetje …) do vseh neposredno ogroženih ljudi preko kontaminirane vode in hrane (individualna gospodinjstva, otroci v vrtcih in šolah, bolniki v bolnicah, domače živali …) ter vseh človeštvu pripadajočih trajnih naravnih dobrin (zrak, zemlja, gozdovi …). Ali lahko nekdo odgovoren temu sploh še nasprotuje?

Obstajajo namreč številne tehnološke alternative, katerih razvoj pa že leta zavirajo prevladujoči nehumani kapitalski interesi. Dodaten argument predstavljajo tudi dejstva negativnih posledic letošnjih avgustovskih poplav, katerih posledica so tudi poškodbe in degradacije tal, ki se bodo odrazile v naslednjih rastnih sezonah, kakor nas opozarja Oddelek za kmetijsko ekologijo in naravne vire Kmetijskega inštituta Slovenije. To namreč pomeni, da je treba pričeti preprečevati tudi bodočo kontaminacijo tal, v tem primeru z glifosatom (spranim oz. »shranjenim« in posledično odplavljenim in nakopičenim na kriznih poplavnih območjih).

Podaji Predloga zakona sledi 7 dnevni rok, ko pristojne službe Državnega zbora pregledajo vloženi Predlog zakona in predlagatelje pozovejo k morebitnim dopolnitvam, zatem pa predsednica Državnega zbora odredi 60 dnevni rok za zbiranje potrebnih, najmanj 5.000 podpisov volivk in volivcev.

Predlog Zakona o prepovedi proizvodnje, prodaje in uporabe glifosata v Sloveniji je nastal v koordinaciji domačih in mednarodnih strokovnjakov in neodvisne znanosti, priložena mu je tudi posebna priloga prevodov ključnih PubMed študij, ki nedvomno izkazujejo škodljivost glifosata. Pred vložitvijo Predloga zakona v uradno proceduro smo predlagatelji na neformalni platformi peticija.online že preverili tudi ozaveščenost oz. seznanjenost javnosti s to sporno problematiko, kjer je napoved vložitve predloga takšnega zakona že prejela preko 5.000 podpor ljudi.

adijo-glifosat
Delite naprej ...