glifosat-ministrica

Zahteva za najmanj vzdržanje Slovenije pri nadaljnji rabi glifosata v EU

Predsednik vlade
Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Zahteva za najmanj vzdržanje Slovenije pri nadaljnji rabi glifosata v EU

Spoštovani,

po informacijah, ki smo jih prejeli, ima vlada Republike Slovenije pomisleke glede genotoksičnosti glifosata in tveganja za biotsko raznovrstnost. V zvezi z navedenim želimo posebej izpostaviti dvoje:

  1. Manjkajoče industrijske študije genotoksičnosti: Odsotnost dveh študij genotoksičnosti protokola OECD v dokumentaciji prijavitelja je očitna podatkovna vrzel v oceni sposobnosti glifosata, da povzroči poškodbe DNK na določenih organih. O takšnih poškodbah DNK so poročali v neodvisni znanstveni literaturi pri laboratorijskih živalih in ljudeh po izpostavljenosti glifosatu. Medtem ko je RAC agencije ECHA priznal vrzel v podatkih, manjkajočih študij nista nikoli zahtevali niti ECHA niti EFSA, dodatni dokazi iz neodvisne literature pa niso bili nikoli potrjeni, niti v delu ocene o genotoksičnosti niti o rakotvornosti, kar je privedlo do sprejetja dvoumnega mnenja;
  2. Biotska raznovrstnost: EFSA priznava širok nabor znanstvenih dokazov o vplivu glifosata na biotsko raznovrstnost in ugotavlja, da 12 od 23 uporab glifosata vodi do visokih dolgoročnih tveganj za sesalce. Pri čebeljih družinah, ribah, dvoživkah, pticah, rastlinah in algah je bila izpostavljenost glifosatu in GBH povezana s škodljivimi učinki, ki lahko vplivajo na populacijo in s tem na biotsko raznovrstnost. Glede na katastrofalno stanje biotske raznovrstnosti, zlasti na kmetijskih območjih, bi morala EFSA zagotoviti sklepe, ki upravljavcem tveganja omogočajo izvajanje previdnostnega načela, in ne sklepov, ki delujejo v nasprotju z njim. Trenutna ocena tveganja ne ocenjuje, kaj se v resnici dogaja na terenu, saj se večina študij osredotoča le na kratkoročne učinke posamezne aplikacije glifosata ali njegovih produktov na posamezno vrsto. V resnici se v eni sezoni zgodijo 2 do 3 aplikacije glifosata in obstajajo interakcije z drugimi agrokemikalijami ter druge ekološke interakcije.

Zaradi ogromne količine dokazov o nesprejemljivih tveganjih glifosata in glede na že vložen predlog Zakona o prepovedi proizvodnje, prodaje in uporabe glifosata v Sloveniji po proceduri ljudske iniciative zahtevamo od vlade Republike Slovenije, da se v primeru javnosti neznanih pritiskov javnosti neznanih skupin najmanj vzdrži podaljšanju dovoljenja strupu glifosat oziroma, da končno ravna neodvisno in odgovorno in podaljšanju dovoljenja nasprotuje!

Ekipa gZD

V Ljubljani, 27. september 2023

Delite naprej ...