dovolj-je-digitalizacije

Dovolj je! Vstanimo! Nismo v suženjstvo zakleti! Imamo svojo državo!

Poglejmo, kaj se nam dogaja mimo nas. Poglejmo to na glas!

Bruselj, 8. november 2023:

“Komisija pozdravlja končni dogovor, ki sta ga danes dosegla Evropski parlament in Svet EU na končnem trialogu o uredbi o uvedbi evropskih denarnic za digitalno identiteto.”

Prepis iz sporočila za javnost:

“Poleg varnega shranjevanja njihove digitalne identitete bo denarnica uporabnikom omogočala odpiranje bančnih računov, plačevanje in hrambo digitalnih dokumentov, kot so mobilno vozniško dovoljenje, zdravniški recept, poklicno spričevalo ali vozovnica. Denarnica bo ponudila uporabniku prijazno in praktično alternativo spletni identifikaciji, ki jo zagotavlja zakonodaja EU.”

Vir celotne objave: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_23_5651

Kar pa “prijazno” sporočilo za javnost, iz ljudem odtujenega Bruslja, ne navaja, je v oktobrskem govoru v Državnem zboru (16. 10. 2023) že napovedal predsednik vlade Republike Slovenije Robert Golob:

“…nadzor nad porabo sredstev prek digitalne kartice…”

A res – a to je zdaj politika tega ‘ljudsko’ izvoljenega Gibanja SVOBODA!!!???

Ljubljana, 9. november 2023:

Je seveda ‘čisto slučajno’

“Vlada sprejela Nacionalni strateški načrt za digitalno desetletje

Načrt predstavlja pot in način, kako bo Republika Slovenija na področjih digitalnih kompetenc, digitalne infrastrukture, digitalne preobrazbe gospodarstva in digitalnih javnih storitev prispevala k skupnim evropskim ciljem Digitalnega desetletja 2030. V Načrtu so zajeti različni ukrepi, za katera so finančna sredstva že zagotovljena iz nacionalnih ali evropskih virov, ter načrti ukrepov, ki zgolj nakazujejo pot, kako bi določen cilj politike programa Digitalno desetletje lahko dosegli.

Skladno z evropsko zakonodajo (Sklep (EU) 2022/2481 Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa politike Digitalno desetletje do leta 2030) so vse države članice obvezane, da predlagajo nacionalne strateške časovne načrte za digitalno desetletje, v katerih določijo svoje načrte k doseganju splošnih in digitalnih ciljev evropskega desetletja ter opišejo politike, ukrepe in dejavnosti za njihovo doseganje. Junija 2023 je bila tako v Sloveniji ustanovljena medresorska delovna skupina za pripravo Nacionalnega programa projektov za strategijo Digitalna Slovenija 2030, ki je pripravila predlog Nacionalnega strateškega časovnega načrta za digitalno desetletje.

Vir: Ministrstvo za digitalno preobrazbo”

Že razumemo? In predvsem, ali tudi razumemo, da je to za nas sedaj opozorilo oz. poziv, da se do tega kot ljudstvo končno opredelimo – kje pravzprav državljanke in državljani pristajamo na digitalizacijo in kje ne!

Ne nasedajmo več političnemu (in medijskemu) strašenju prebivalstva – pokončno se postavimo in glasno izjavimo, da ne pristajamo na totalitaristični narativ sejanja strahu v imenu nekoga, ki kobajagi več ve in sme!?. Kako si Robert Golob kaj takega sploh upa!? In kako si Vlada drzne sprejemati uradna državna stališča brez upoštevanja volje ljudstva?

Tudi tokrat moramo ozavestiti – kakor vedno doslej – da gre za informacije, ki nam jasno kažejo razvojne orientacijo trenutnega režima. Orientacijo izven in mimo nas, kar se bo slej ko prej odrazilo v razpadu vseh naših obstoječih družbenih sistemov. Se s tem strinjamo, smo poslankam in poslancem dali mandat za to? Ne, nismo, ker nas režim o tem ni še nič vprašal. Referenduma o tem pa tudi (še) ni bilo!

Volivke in volivci, zbudimo se!

Ekipa gZD

Delite naprej ...