gotovina-javni-opomin

Javni opomin Vladi RS zaradi vnovičnega delovanja proti Ljudski iniciativi – tokrat proti vpisu pravice do gotovine v našo ustavo

Vlada RS – predsedniku ter 20 ministricam in ministrom

23. 01. 2024

Javni opomin Vladi RS zaradi vnovičnega delovanja proti Ljudski iniciativi – tokrat proti vpisu pravice do gotovine v našo ustavo

Spoštovane članice in člani slovenske vlade,

sporočamo vam, da smo ogorčeni nad vašim odnosom do državljank in državljanov, ki ga izkazujete z vašim neprestanim delovanjem proti ljudskim iniciativam oz. pobudam volivk in volivcev. Že drugič zapored ste namreč sprejeli stališča, s katerimi nasprotujete predlogom državljank in državljanov:

  • prvič, konec leta 2023, v času uradno potekajočega izvajanja naše ljudske iniciative »stop glifosatu« v okviru procedure Državnega zbora RS na nacionalni ravni, ste za našimi hrbti nadvse nedržavniško poskrbeli za to, da je Slovenija v EU nedostojno in v škodo našega prebivalstva glasovala za glifosat in s tem pokazali ne le nasprotovanje in omalovaževanje volje ljudstva, temveč tudi izdatno škodovali potekajočemu postopku ljudske iniciative; in
  • in drugič, ste v zvezi z uspešno »pobudo volivcev za vložitev predloga za začetek postopka za spremembo ustave Republike Slovenije in vpis gotovine v ustavo«, katere iniciator je bil spoštovani državljan Ivan Jurgec, sprejeli stališče, da Vlada ne podpira predloga za vpis pravice do uporabe gotovine v ustavo. Kot podporniki te akcije se čutimo dolžni, da javno opozorimo na vaš že drugi omalovaževalni odziv na pobudo 56.276 volivk in volivcev.

Dvomimo, da se ne zavedate pomena ljudske iniciative kot pobude volivk in volivcev, ki je poleg referenduma ustavno opredeljena oblika neposredne demokracije, ki ima v demokratični družbi največji pomen, večjega od posredne demokracije, ki jo predstavlja parlament. Zato prenehajte z nagovarjanjem poslank in poslancev proti ljudstvu – poslanke in poslanci v parlamentu so namreč naši predstavniki oz. zastopniki, ne vaši! Enako velja tudi za državno birokracijo, ne nalagajte jim delovnih nalog, ki niso v dobrobit ljudstva ali celo v nasprotju z izraženo voljo ljudstva. In upoštevajte, da ljudstvo ni neka neuka raja – ljudstvo smo tudi strokovnjakinje in strokovnjaki iz vseh vetrov, torej najbolj izobražena in razgledana skupina ljudskega ‘kapitala’, ki nesporno veliko ve, včasih tudi več od vseh drugih.

Gotovina je za nas državljanke in državljane osnovno premoženje in naša glavna zasebna lastnina. Vključitev pravice do uporabe gotovine v našo ustavo bi bila v skladu z ustavnim jamstvom lastnine (33. in 67. člen US), odvzem gotovine pa bi predstavljal poseg v ustavno zagotovljeno lastnino. Vključitev pravice do gotovine v našo ustavo bi pomenila tudi zagotovitev varstva pred ogrožanjem tega našega premoženja, ki predstavlja našo eksistenčno podlago. Menimo namreč, da obstoječa zakonodaja za to ne zadošča. Zakaj?

Vaše mnenje, da je status evrske gotovine pri nas zadostno urejen in da je potrošnikom zagotovljena pravica, da plačilo izvedejo z evro gotovino, je zelo salonsko in neodgovorno – skoraj tako kot, da naj revež, kadar nima kruha, je potico. Na terenu je namreč stanje drugačno, državljanke in državljani se moramo vse večkrat boriti za to, da lahko plačamo z gotovino, nazadnje smo izvedeli, da npr. v T2 ni mogoče več opraviti nakupa z gotovino. Lahko da vi tega res ne veste, a bi morali in to naj vam da misliti, da so na terenu očitno že prisotni lobiji, ki ob obstoječi zakonodaji, na katero se sklicujete kot zadostno, brez vaše vednosti zlahka agitirajo proti gotovini in nekaznovano diktirajo digitalno plačevanje. To seveda le še prispeva k naraščanju odpora do digitalizacije pri ljudeh, ki pa ga je v največji meri zanetila prav izjava Vlade oz. predsednika vlade, da naj bi se letos pričelo izvajati digitalni nadzor porabe socialnih prejemkov, kar štejemo za nespodobno in grobo najavo nezakonitega posega v osebno svobodo in integriteto človeka oz. državljanke in državljana.

Zato vas pozivamo, da spremenite vaše negativno stališče ter podate pozitivno stališče za vpis pravice do gotovine v našo ustavo in z njim seznanite naše poslanke in poslance, ki smo jim mi – ljudstvo – z zbrano presežno količino podpisov podpore volivk in volivcev jasno povedali, kaj želimo!

Vlada bi se morala zavedati, kaj pomeni 56.276 zbranih podpisov podpore volivk in volivcev za vložitev predloga za začetek postopka za spremembo ustave Republike Slovenije in vpis gotovine v ustavo – to namreč pomeni, da je vlada dolžna takšno pobudo volivk in volivcev spoštovati, parlament pa realizirati!

Zagotovo vsak izmed kdaj koli izvoljenih dobro ve, kaj takšno število pomeni v praksi, koliko glasov volivk in volivcev je na volitvah prejel npr. nekdo sam osebno ali pa njegova politična stranka (Levica npr. je prišla v parlament z manj glasovi volivk in volivcev, in sicer s 53.234). Ko smo v civilnih iniciativah nazadnje zbrali toliko podpisov podpore volivk in volivcev za ‘pitno vodo’, smo pripeljali na referendum kar 682.760 somišljenic in somišljenikov. Vse ostalo, kar pa bi tudi morali vedno vedeti in upoštevati, smo vam sporočili že predlani in vam predlagamo, da si ponovno in še večkrat preberete: Ljudska pridiga politični oblasti ob »Dnevu suverenosti« – 25. 10. 2022 – Gibanje Zdrava družba (zdravadruzba.si)

In ne pozabite, da ste bili v skladu s 113. členom Ustave dolžni – vsak izmed vas posebej – takole zapriseči: “Prisegam, da bom spoštoval(a) ustavni red, da bom ravnal(a) po svoji vesti in z vsemi svojimi močmi deloval(a) za blaginjo Slovenije.”

Upamo, da za to ne potrebujete tolmačenja in da veste, da »Slovenija« pomeni naše prebivalstvo in naše ozemlje – torej blaginjo za vse nas. In da se vsi naslovljeni zavedate, da ste naše uslužbenke in uslužbenci, da prejemate plače iz davkoplačevalske malhe, ki je last ljudstva, kar bi moralo odzvanjati tudi v vaši vesti. Ali sploh kdaj pomislite, kako z vašo ignoranco do ljudstva spodbujate govorice, da naj bi bili morda plačani dvojno, tudi s strani globalističnih klik? Tudi tako je namreč mogoče razumeti vaše vse večje nespoštovanje do državljank in državljanov, ko vam ni mar do nobenih naših pobud, predlogov, prošenj, zahtev ipd. Mi nimamo nobenih (ne nacionalnih, ne globalističnih) zvez in poznanstev – jih niti nočemo, ker to ni etično in jih tudi ne potrebujemo, saj imamo državo.

Nismo vaši in tudi nikoli ne bomo, ker ste vi naši.Zato ste nas dolžni poslušati, nas upoštevati, nam pomagati … vaše nasprotovanje pa poraja logično vprašanje – od kod vam, 21 članicam in članom vlade, sploh pade na pamet, da nasprotujete najmanj 56.276 volivkam in volivcem? Močno upamo, da se naših 90 poslank in poslancev bolj zaveda svojega poslanstva v imenu ljudstva kot pa vi oz. vlada.

Prosimo vas, da nas o obravnavi našega dopisa obvestite na mismo@zdravadruzba.si

Lepo pozdravljeni.

Ekipa gZD

www.zdravadruzba.si

V vednost:

  • Poslanska skupina Svoboda
  • Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke
  • Poslanska skupina Nova Slovenija – krščanski demokrati
  • Poslanska skupina Socialnih demokratov
  • Poslanska skupina Levica
  • Poslanska skupina italijanske in madžarske narodne skupnosti
  • Nepovezana poslanka
  • Mediji
Delite naprej ...