cepljenje-moratorij-poizvedba

Predlog moratorija za vsa obvezna cepljenja v Sloveniji – poizvedba

Državni zbor RS – Komisija za peticije, človekove pravice in enake možnosti

19. 1. 2024

Spoštovane članice in člani komisije,

na vas se obračamo ponovno, in sicer v zvezi z našo 22. maja 2023 podano peticijo »Predlog moratorija za vsa obvezna cepljenja v Sloveniji«, o kateri še nismo bili seznanjeni, kakšno usodo ste ji namenili. In ker je bil glavni namen naše peticije zaščiti populacijo naših otrok pred morebitno škodo, ki bi jo lahko zdravju otrok morda povzročala ti. otroška cepiva, smo pričakovali vaše hitro ukrepanje.

Iz naše peticije namreč nedvomno izhaja, da stroka in znanost glede cepljenja (ne le obveznega) nista več enotni in da v najbolj razvitih evropskih državah sploh ne poznajo obveznega cepljenja. Podatki pa tudi zaskrbljujoče kažejo, da naši otroci vse pogosteje obolevajo za boleznimi, ki ne sodijo med ti. otroške in da so možni razlog za to tudi cepiva, ki so se že večkrat izkazala za problematična. Glede na navedeno nas čudi, da vse do sedaj, to je osem mesecev, nismo bili deležni kakršnega koli vašega odziva ali nekega konkretnega rezultata v zvezi z našo skrbno premišljeno in pripravljeno peticijo v korist vseh otrok v naši državi.

Ne da se v nestrankarskem in nesatelitskem civilno družbenem gibanju Zdrava družba ne bi zavedali, da je vaša vloga v komisiji del že tako visoke stopnje obremenjenosti z delom in aktivnostmi v Državnem zboru. A vendarle gre za eno temeljnih komisij, ki še lahko poleg zakonodajnega postopka ljudske iniciative prav tako dejansko zastopa interese ljudstva, ne pa posamičnih ali skupinskih lobističnih interesov. Zato državljanke in državljani tu vsekakor računamo na vas.

V gibanju Zdrava družba smo predvidevali, da se bo predlagani moratorij udejanjil v najkrajšem roku oziroma takoj, potem pa se bo tekom moratorija temeljito interdisciplinarno in celostno preučilo problematiko in potrebnost obveznega cepljenja naših otrok, s poudarkom na sodelovanju neodvisne znanosti in inštitucij, ki niso poslovno povezane z interesnimi lobiji. Da je to družbeno nujno potrebno, nedvomno izhaja tudi iz naših izkušenj v ti. korona krizi, ko je sedaj EMA (evropska agencija za zdravila) javno predstavila svoje uradno stališče, da ti. kovid cepiva nikoli niso bila odobrena za množično uporabo. In da tudi nikoli niso bila predvidena za preprečitev širjenja oz. prenašanja virusa SARS-cov2 med ljudmi. Navedeno je vsekakor dokaz, da imamo (tudi) v Sloveniji zaradi tega sedaj ne le velik družbeni problem z navezo ‘politika-stroka-mediji’, ampak imamo tudi več kot dovoljšni razlog za nujno potrebnost preučitve naše nacionalne politike cepljenja s poudarkom na obveznem cepljenju.

Zato državljanke in državljani v imenu ljudstva ne sprejemamo nase več nobene kolektivne odgovornosti za Nacionalni program obveznega cepljenja otrok in morebitne škodljive posledice na splošno zdravstveno stanje naših otrok in zahtevamo odgovorno družbeno sistemsko ukrepanje – predpogoj za to pa je uvedba moratorija za vsa obvezna cepljenja v Sloveniji, kot smo vam tudi že lani predlagali.

Lepo vas pozdravljamo,

Ekipa gZD

Delite naprej ...