pismo-vodstvom-vrtcev

Javno pismo vodstvom vrtcev

Združenje ravnateljev vrtcev Slovenije – ZRVS

predsednica, ga. Romana Epih – predsednik@zdruzenje-vrtcev.si

in

Skupnost vrtcev Slovenije – SVS

predsednica, ga. Janja Bogataj- skupnost@skupnostvrtcev.si

in

Združenje zasebnih vrtcev Slovenije – ZSVS

predsednica, ga. Taja Steblovnik – zdruzenje.vrtec@gmail.com

14. 9. 2022

NUJNO!

Zahteva za nemoteno vpisovanje oz. sprejem necepljenih predšolskih otrok v javne in zasebne vrtce v 2022/23

Spoštovane predsednice ZRVS, SVS in ZSVS ter ravnateljice in ravnatelji vrtcev!

Dne 31. 8. 2022 ste od Ministrstva za izobraževanje… prejeli okrožnico št. 6030-1/2022/16, v kateri se vam, vodstvom vrtcev nalaga, da naj ne vpisujete oz. sprejemate necepljenih otrok oz. da naj jih prijavljate zdravstveni inšpekciji. Kot varuhi otrokovih pravic se nedvomno zavedate, da so v naši šolski zakonodaji otroci zaščiteni pred neenako obravnavo in da naša Ustava izrecno prepoveduje vsakršno diskriminacijo in segregacijo. Če ste prebrali sporni Zakon o nalezljivih boleznih (ZNB-B), pa ste lahko tudi kot pravni laiki ugotovili, da tudi ta ni zadostna pravna podlaga za to, kar ministrstvo sedaj zahteva od vas, to je da bi izvajali diskriminacijo in segregacijo predšolskih otrok oz. kršili pravice staršev in otrok.

Ministru za izobraževanje… smo že poslali zahtevo, da takoj:

  • prekliče izdano okrožnico oz. izda novo,
  • da pošlje ZNB-B v ustavno presojo in zahteva zadržanje izvajanja spornega zakona,
  • da vzpostavi vrtce oz. enote vrtcev, ki bodo sprejemale necepljene otroke.

Predlagamo vam, da tudi vi pozovete Ministrstvo za izobraževanje… k istim ukrepom ali pa jih izvedete kar sami.

Ne pristajajte na to, da kot pedagogi oz. varuhi pravic otrok v vzgoji v imenu režima spravljate celotne družine, otroke in starše v velikanske stiske, da ostajajo brez varnega sistemsko zagotovljenega varstva in vzgoje svojih otrok. Upoštevajte, da so ti starši enako zaslužni za obstoj javne mreže vrtcev kot vsi preostali starši. Ne pozabite, da gre za javno mrežo vrtcev, financirano z davkoplačevalskim denarjem, torej denarjem vseh nas in tudi staršev necepljenih otrok. V javnem sektorju vzgoje in izobraževanja nedvomno tudi vsem necepljenim otrokom in njihovim staršem pripadajo povsem enake pravice kot cepljenim otrokom in njihovim staršem. Isto velja tudi za zasebnike, s koncesijo ali brez, saj je diskriminacija v naši državi prepovedana.

Ne nasedajte na to, da gre pri tem za urejanje zdravstvene problematike. Na voljo je obilica strokovnih in znanstvenih podatkov, ki dokazujejo, da ne obstajajo strokovni argumenti, ki bi upravičevali takšno medicinsko doktrino – to dokazuje tudi sam ZNB-B, ki dopušča izjeme! in ki na primer ne posega v vpis v osnovne šole (ker je ta seveda obvezna), ampak samo v vrtce, srednje šole in fakultete. Gre za zdravstveni ukrep? Niti slučajno, prej za politično podleganje zaslužkarskemu interesu farmacije, ki skuša s pomočjo poslank in poslancev Državnega zbora RS disciplinirati vse bolj odgovorne starše, ki hočejo svoje otroke zaščititi pred dokazano škodljivimi posledicami cepiv? Ne igrajte se z ognjem še vi, da si ne boste prislužili odškodninske odgovornosti, če boste starše silili v cepljenje njihovih otrok.

Upoštevajte, da smo strokovno dovolj podkovani za takšne ugotovitve, kajti ljudstvo ni le neka neuka raja temveč mnoge strokovnjakinje in strokovnjaki. Na voljo je zelo veliko relevantnih strokovnih in znanstvenih podatkov o cepivih in cepljenju, ki ne podpirajo programov naše zdravstvene politike in zdravstvenih protokolov naše medicinske stroke. Kratko povedano, se državi ni treba vtikati v cepljenje otrok, saj pri nas ne razsajajo nobene otroške bolezni. Delež otroških bolezni, ki se še občasno pojavljajo v razvitem svetu npr. povsod po Evropi je zanemarljivo nizek oz. obvladljiv in povsem neodvisen od precepljenosti otrok, saj pogosto zbolevajo ravno cepljeni, kar je logično, saj je cepljenje v bistvu okuževanje ljudi oz. otrok. Študije tudi kažejo, da so necepljeni otroci bolj zdravi od cepljenih. Zapovrh pa najbolj razvite evropske države sploh nimajo obveznega cepljenja otrok. Zato ravnajte razumno, ne zavračajte povsem zdravih in neokuženih otrok. Ob vsem navedenem se naših otrok res ne bi smelo po tekočem traku izpostavljati zdravstvenim tveganjem, kakršna prinašajo ti. obvezna cepljenja in posledične poškodbe otrok … da najnovejših dognanj na področju virusov oz. cepiv in cepljenja niti ne omenjamo. To seveda ni v vaši pristojnosti, je pa v naši, saj posega v naša življenja, osebna in družinska! In to je treba pričeti spoštovati.

Upamo, da ste v preteklih letih dodobra spoznali, kako so bila vodstva šol uporabljena oz, zlorabljena za izvajanje sporne režimske politike, ki je s spornim medicinskim diktatom otrokom jemala otroštvo in pravico do izobraževanja, staršem pa onemogočala delo in zaslužek za preživljanje družine. Švedska na primer vsega tega ni počela, čeprav se je soočala z isto ‘zdravstveno’ situacijo, ki jo je reševala povsem drugače, z dolžnim obzirom do pravic staršev in otrok.

Zato vam tokrat predlagamo, da se sedaj tudi vi postavite na stran otrok in staršev, kamor po naravi vašega dela tudi sodite. In da zavrnete ponovne poskuse režimske politike, da bi v njihovem imenu nezakonito kršili temeljne človekove in državljanske pravice otrok in staršev. Tudi v imenu vaših zaposlenih, vzgojiteljic in vzgojiteljev, katerih poslanstvo je varstvo in vzgoja otrok, ne pa njihova diskriminacija in segregacija ter prepiranje s starši. In da se neomajno postavite na strandobrega in pravičnega ter ustavite ta škandalozni nacionalni poskus diskriminacije naših družin na nacionalni ravni.

Prosimo vas, da našo zahtevo posredujete na e-naslove vseh ravnateljic in ravnateljev javnih in zasebnih vrtcev po Sloveniji.

Kontaktirate nas lahko na mismo@zdravadruzba.si

Lepo pozdravljeni.

Ekipa gZD

www.zdravadruzba.si

Delite naprej ...