pismo-poslankam-in-poslancem

Ljudska pobuda poslankam in poslancem DZ za predlaganje predsedniških kandidatur

Predsedniške volitve 2022 kot prelomne volitve v zgodovini Slovenije!

Ljudska pobuda poslankam in poslancem DZ za predlaganje predsedniških kandidatur

Cenjena poslanka, cenjeni poslanec!

Snovalci slovenske Ustave so vam pred več kot trideset leti zaupali posebno vlogo v slovenski družbi. Prav vam, ne zgolj instituciji, v kateri zastopate interese slovenskega ljudstva. Tako je v 82. členu Ustave opredeljeno, da ste predstavnice in predstavniki celotnega ljudstva in pri tem niste vezani na strankarska navodila, saj je vaš mandat predstavniški. Po Ustavi je namreč nosilec oblasti ljudstvo, poslanke in poslanci pa ste torej predstavnice in predstavniki ljudstva. In ta vloga nima časovne opredelitve. Ravno nasprotno, vse bolj smo prepričani, da je po tridesetih letih državnosti nadvse pogrešana.

Ne glede na to, da ste bili večinoma izvoljeni na listah političnih strank, to za vas nikakor ne pomeni nikakršne pravno utemeljene odvisnosti od političnih strank v smislu na primer podpisovanja kakršnih koli pogodb, kar utegnejo od vas nekatere politične stranke morda pričakovati ali celo zahtevati. Ne glede na naravo takšnih aktov je vaša politična pripadnost podrejena vaši izvorni odgovornosti do ljudstva. Zato vas nič ne bi smelo zanimati bolj kot pobude ljudstva.

Pogosto slišimo komentarje, da naj ljudstvo ne bi imelo možnosti udejanjati svoje oblasti drugače kot s pravico udeležbe na volitvah. Takšna interpretacija bi bila zadovoljiva le, če bi bile vse volivke in volivci politično opredeljeni, kar pa seveda nismo. So seveda državljanke in državljani, ki udejanjajo svojo državljansko pravico (in morda tudi dolžnost) le s svojo udeležbo na volitvah ter se zadovoljijo s tem, da svojo odgovornost za stanje v državi prenesejo na politične stranke. Skokovito pa narašča število nestrankarsko opredeljenih državljank in državljanov, ki želimo kot laična in strokovna civilna družba oz. odraz volje ljudstva kreativno sodelovati s predstavnicami in predstavniki ljudstva v parlamentu ter na ta način posredno soustvarjati naše življenjske pogoje in bodočnost naših otrok. In to jasno in glasno ter neprestano, ne glede na čas pred, med ali po vsakokratnih volitvah. Le na ta način se namreč ustvarja nujni pogoj za dejansko udejanjanje vaše ustavno opredeljene vloge kot poslank in poslancev, kar kot ljudstvo od vas tudi upravičeno pričakujemo oz. zahtevamo.

Zato se sedaj kot ljudstvo obračamo na vas – spoštovane poslanke in poslanci, ki vam je bila v povezavi s predsedniškimi volitvami zaupana (pre)pogosto prezrta pravica in dolžnost – da lahko tudi vi z vašimi podpisi (podpisi desetih poslank in poslancev) predlagate kandidatko ali kandidata za predsednico oziroma predsednika republike. In na to vašo možnost, ki vam je zakonsko dana kot akt zaupanja ljudstva v vaše predstavniško poslanstvo, vas želimo sedaj, nekaj dni pred iztekom vložitve predsedniških kandidatur v imenu ljudstva posebej opozoriti. Smo namreč tisti, ki smo letos prvič v zgodovini Slovenije uspeli sodelovati na državno-zborskih volitvah kot nestrankarska Ljudska lista gibanja Zdrava družba, torej brez instituta politične stranke. To seveda ni bilo niti malo enostavno, saj smo morali za ta namen zbrati kar 8.000 fizično overjenih podpisov podpore volivk in volivcev, to je po 1.000 v vsaki volilni enoti, kar je zelo zahtevno delo. Še posebej v primerjavi s političnimi strankami, ki so v naši volilni zakonodaji izrazito privilegirane napram ljudstvu oz. civilno-družbenim gibanjem – sploh takšnim, kot smo mi, ki nismo ti. ‘nevladni sateliti’ te ali one politične stranke. In vse to seveda ob popolni ignoranci naših množičnih medijev. Kljub temu nam je za naš nastop na državnozborskih volitvah uspelo zbrati več kot 12.000 podpisov volivk in volivcev, kar kaže na velik interes ljudstva v Sloveniji za nestrankarsko delovanje državljank in državljanov. Če tega zgodovinsko pomembnega uspeha takrat niste zaznali, je to zaradi popolne ignorance množičnih medijev v interesu ‘nekoga’ – kar žal ostaja enako oz. nespremenjeno tudi v tem času predsedniških volitev.

Navedeno povzroča pri nestrankarskem delu ljudstva upravičeno nejevoljo, saj se civilno družbo načrtno in sistematično odriva od aktivnega sodelovanja in kandidiranja na volitvah. Obenem pa je povsem očitno, kako je pri nedvomno političnem nagovarjanju volivk in volivcev v času priprav na predsedniške volitve v ospredju prav pojem »nestrankarska« oziroma »nestrankarski« (v času parlamentarnih volitev pa »gibanje«). Na to lahko sicer pogledamo tudi tako, da smo bili v naših prizadevanjih za izražanje volje ljudstva opaženi in kar je še pomembneje, slišani. Vendar pa je navedeno pričelo ustvarjati pri ljudeh zmedo pri ponavljajočih se zbiranjih podpisov podpore za različne kandidature. In bojimo se, da tudi nezaupanje, kar ni dobra popotnica za razvoj naše demokracije, saj se nam lahko vrne silovito, tako v aktivni kot pasivni obliki. Za kar pa verjamemo, da ni in ne sme biti ne vaš ne naš namen.

Nestrankarske državljanke in državljani zato menimo, da je nastopil čas za prelomne odločitve. Zato vas kot predstavnice in predstavnike ljudstva sedaj nagovarjamo, da se v tem težkem času in za našo domovino pomembnem trenutku aktivirate ter prevzamete nase to pravico kot dolžnost vaše podpore nestrankarskim predsedniškim kandidatom. Predlagamo vam, da z vašimi desetimi podpisi zagotovite kandidaturo kandidatk in kandidatov, ki kandidirajo na prošnjo ljudstva oz. civilno-družbenih gibanj – in brez vsake podpore političnih strank ali ozadij – ter jim tako zagotovite udeležbo v volilni kampanji. Teoretično lahko zagotovite 9 nestrankarskih predsedniških kandidatur, o katerih bo na koncu oz. na volitvah seveda odločal glas vseh volivk in volivcev, ki se bodo udeležili volitev – mi pa si prizadevamo za čim večjo udeležbo, tudi za glas, ki je zaradi mnogih zavajanj in stalnega izčrpavanja sedaj upravičeno zmeden.

Na podlagi vsega navedenega vam civilno-družbeno nestrankarsko gibanje Zdrava družba predlaga, da, skladno z 11. členom Zakona o volitvah predsednika republike, z vašimi desetimi poslanskimi glasovi podprete oz. določite nestrankarskega, politično neomadeževanega predsedniškega kandidata Borisa Veneta, ki si je svojim poklicnim in civilno-družbenim delovanjem med ljudmi prislužil naziv Ljudski predsednik – www.ljudskipredsednik.si

Za vašo pripravljenost za podajo vaših 10 podpisov za določitev njegove kandidature se vam vnaprej zahvaljujemo. Prosimo vas, da nas najkasneje do konca tega tedna seznanite z vašo odločitvijo na mismo©zdravadruzba.si , da bomo lahko pravočasno poskrbeli za vse, kar potrebujete za uspešno predlaganje te kandidature.

Lepo vas pozdravljamo!

Ekipa gZD, v imenu ljudstva

www.zdravadruzba.si

Pripis: To pismo je javno tudi zato, da bodo za to našo ljudsko pobudo in zakonsko možnost izvedele vse nestrankarske civilne iniciative z ambicijo sodelovanja na predsedniških volitvah z lastnim kandidatom/kandidatko ter vas bo k navedenemu morda nagovoril še kdo.

Delite naprej ...