international-health-regulations

Komentar in opozorilo v zvezi z javno objavo »Odgovori na vprašanja civilne družb glede sodelovanja s Svetovno zdravstveno organizacijo«

Ministrstvo za zdravje
Minister dr. Danijel Bešič Loredan
Vesna Kerstin Petrič, Služba za sodelovanje s Svetovno zdravstveno organizacijo

Zadeva: Komentar in opozorilo v zvezi z javno objavo »Odgovori na vprašanja civilne družb glede sodelovanja s Svetovno zdravstveno organizacijo«

Spoštovani,

Ministrstvo za zdravje je dne 20. januarja 2023 na spletnem portalu gov.si v rubriki »Novice« objavilo prispevek »Odgovori na vprašanja civilne družbe glede sodelovanja s Svetovno zdravstveno organizacijo«.

Najprej se vam želimo zahvaliti, da smo na osnovi številnih opozoril zainteresirane javnosti končno deležni uradne komunikacije, ki si jo državljanke in državljani ob tako pomembni temi še kako zaslužimo. In kot pravilno navajate, mora biti celoten proces sprememb IHR1 javen, transparenten, vključujoč in s polnim sodelovanjem civilne družbe.

Preučili smo javno dostopne dokumente na portalu https://apps.who.int/gb/wgihr/e/e_wgihr-1.html, iz katerih je razvidno, da Republika Slovenija ni samostojno izvajala posredovanja sprememb in dopolnitev IHR, temveč je kot članica EU sodelovala pri sklopu predlaganih amandmajev Ministrstva za zdravje Republike Češke, tedaj predsedujoče Evropskemu svetu. Predlagani amandmaji so v skladu z odločitvijo WHA75(9) del koordinacije EU in kot take tudi predlog Republike Slovenije.

Kar nas trenutno pomirja, je, da predlog amandmajev EU ni vseboval enega najbolj nesprejemljivih amandmajev, ki ga je podala Republika Indija, in sicer da se v 3. (tretjem) členu IHR črta navedba »s polnim spoštovanjem dostojanstva, človekovih pravic in temeljnih svoboščin«. Nad tem, da kdorkoli predlaga tovrstno črtanje oz. izločitev vrednot človekovega dostojanstva, pravic in svoboščin iz kateregakoli dokumenta, smo popolnoma zgroženi! Kaj takega se nam zdi tako neverjetno, da odkrito upamo, da gre pri indijskem predlogu morda za napačen komentar in ne za dejanski amandma na sporazum IHR.

Seveda pa predlog amandmajev 3. člena ni edino, kar nas kot državljanke in državljane v zvezi s spremembami in dopolnitvami IHR skrbi, je pa sam po sebi tako alarmanten, da terja našo aktivacijo in jasno opozorilo pristojni osebi Ministrstva za zdravje ali morebitne bodoče pogajalske delegacije, da sta kakršnakoli podpora ali delovanje proti spoštovanju dostojanstva, človekovih pravic in temeljnih svoboščin ne le protiustavni, temveč bi ju doživljali tudi kot zločinski, kar bi terjalo celo kazenski pregon.

Od vseh odgovornih v naši državi tako ne le pričakujemo ampak vam tudi naročamo, da v okviru Evropske unije predlagate skupno odklonilno stališče EU oz. vseh članic EU do kakršnihkoli predlogov in dejanj, ki bi kadarkoli in kakorkoli posegali v spoštovanje človekovega dostojanstva, osnovnih ustavnih ter človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Za zgled si lahko (tudi) Republika Slovenija vzame pisno komunikacijo Namibije, ki je jasno opredelila svojo zahtevo, »da nič ni dogovorjeno, dokler ni vse dogovorjeno«. Tu gre afriškim državam, ki imajo dolgoletne, žal ne le pozitivne izkušnje s SZO, ne le verjeti temveč jih tudi podpreti.

Obenem vas tudi seznanjamo, da imamo povezani v nestrankarsko civilno-družbeno gibanje Zdrava družba absolutni interes za sodelovanje v vseh postopkih, povezanih s spremembami in dopolnitvami IHR na nacionalni in mednarodni ravni.

Ekipa gibanja Zdrava družba

V Ljubljani, 24. 01. 2023

V vednost:

  • Predsednica RS
  • Predsednica Državnega zbora RS
  • Predsednik vlade RS

1 International Health Regulations, 2005.

Delite naprej ...