pismo-mandatarju

Pismo mandatarju

dr. Robert Golob, stranka Gibanje Svoboda

Spoštovani verjetni mandatar!

Najprej vam izrekamo čestitke za prejete glasove volivk in volivcev in rezultat na nedavnih državnozborskih volitvah.

Prav končane volitve so predmet našega kontaktiranja, saj smo se kot verodostojni predstavniki civilne družbe brez medijskih in političnih ozadij v obliki edine in prve Nestrankarske ljudske liste civilno-družbenega gibanja Zdrava družba, tudi sami uspešno predstavili slovenskim volivkam in volivcem.

Naš rezultat na volitvah sicer ni tak, kakršnega smo na osnovi načrtnega prostovoljnega dela na terenu glede na odziv in podporo ljudi zadnje leto in pol pričakovali, želimo pa vendarle izpostaviti ključne mejnike, ki jasno opredeljujejo verodostojnost našega delovanja in obenem pomen doseženega rezultata:

  • v dejansko ljudsko gibanje smo uspeli od januarja 2021 povezati preko 90 društev, iniciativ, skupin, zavodov in podjetnikov in s tem edini izkazali dejansko voljo in potencial povezovanja na osnovi vsebine (https://www.zdravadruzba.si/krizni-nacrt/), ki ni interesno povezan s pridobivanjem proračunskih sredstev, temveč z dejanskim teritorialnim udejanjanjem volje ljudstva;
  • lani spomladi smo edini pravilno ocenili, da Državni svet takrat ni bil sposoben veta na sprejeti sporni Zakon o vodah in smo posledično iniciirali postopek za izvedbo zakonodajnega referenduma ter za izvedbo slednjega v petih dneh, v času »zaprtja« države in tedanjih velikonočnih praznikov uspeli zbrati namesto zakonsko zahtevanih 2.500 podpisov kar 33.670 podpisov, ki smo jih vložili v Državni zbor; naš uspeh dejanske civilne družbe in ne tako imenovane, ki je satelitni podaljšek znanih političnih ozadij, je botroval popolni medijski blokadi, ki se ni končala niti na nastopu na letošnjih državno zborskih volitev; ob tem ostaja vprašanje – kdo in zakaj se boji resnične civilne družbe?
  • že omenjeno oblikovanje prve Nestrankarske ljudske liste gibanja Zdrava družba, kjer smo v vseh osmih volilnih enotah zbrali ne zakonsko zahtevanih 8.000 podpisov, temveč kar preko 12.500 podpisov (za primerjavo: slednje bi zadostovalo za nastop na volitvah 15-im neparlamentarnim strankam!) in listo skupaj 77 kandidatk in kandidatov – 33 žensk in 44 moških – s katero smo uspeli pridobiti glasove preko 21.000 volivk in volivcev. Naš rezultat je, v primerjavi s političnimi strankami z izdatnimi proračuni za volilne kampanje, popolno medijsko in oglaševalsko podporo ter izrazitimi botri političnih ozadij, za prvo Nestrankarsko ljudsko listo v zgodovini samostojne Republike Slovenije, odličen.

Verjamemo, da so navedena dejstva zadosten razlog, da lahko utemeljeno pričakujemo sodelovanje v ali z vašo vlado na osnovi z vaše strani javno komuniciranega pomena vključevanja civilne družbe, izključno v primeru, da bo vaša morebitna vlada dejansko usmerjena v varovanje osnovnih ustavnih pravic in svoboščin ter suverenosti Republike Slovenije. Zavedamo se, da glede na rezultat ne moremo pričakovati sodelovanja pri delitvi ministrskih mest, imamo pa konkretne predloge, kje lahko glede na naše izdatne izkušnje ter podporo volivk in volivcev kadrovsko in izvedbeno najkvalitetnejše udejanjamo skrb za dobrobit ljudstva Slovenije.

Navajamo nekaj predlogov in pričakujemo vaš cenjeni odziv:

  1. Položaj državnega sekretarja oziroma državne sekretarke na Ministrstvu za zdravje, pristojne/ga za komplementarno in integrativno medicino;
  2. Položaj direktorja/ice Direktorata za okolje na Ministrstvu za okolje in prostor;
  3. Vodenje Selekcijskega poskusnega centra Ptuj, prenesenega na Republiko Slovenijo;
  4. Položaj Vodje pisarne Svetovne zdravstvene organizacije v Sloveniji pri Ministrstvu za zdravje;
  5. Položaj direktorja/ice Direktorata za multilateralo in razvojno sodelovanje na Ministrstvu za zunanje zadeve;
  6. Položaj direktorja/ice Direktorata za lokalno samoupravo, nevladne organizacije in politični sistem na Ministrstvu za javno upravo.

Zahvaljujemo se vam za vaš cenjeni pregled posredovanih predlogov in se veselimo konstruktivnega srečanja.

S spoštovanjem,

Ekipa gibanja Zdrava družba
zanjo Karel Lipič, vodja volilnega štaba l.r.

Ljubljana, 5. 5. 2022

Delite naprej ...