povolilna-budnica

Povolilna budnica – čas je za preobrat za prevrat v imenu stroke!

Za nami je volilno leto, v katerem se kljub menjavi oblasti ni ničesar spremenilo. Še vedno poslušamo iste napovedi, izvajajo se isti scenariji, strašijo nas z novimi boleznimi, eksistenčnim pomanjkanjem, celo vojno. Še vedno se na ljudeh izvaja medicinski eksperiment, kršenje naših osnovnih pravic se nadaljuje.

Prvo leto ti. korona krize, leta 2020, smo ljudje z zaupanjem pričakovali, da bodo družbeno oz. sistemsko odgovorne stroke (pravna, medicinska, pedagoška, novinarska …) naredile konec kaosu, v katerega nas je agresivno pahnila naša celotna, režimska in opozicijska politika, ki je z represivnim enoumjem in medijsko cenzuro nasilno in nevarno posegala v naša življenja. Vsakokrat, ko je kdo izmed pogumnih in odgovornih strokovnjakinj in strokovnjakov skušal pripomoči k razumevanju kaotične družbene situacije z vnašanjem verodostojnih strokovnih informacij, smo si malo oddahnili in upali, da se bo pričelo potrebno družbeno razčiščevanje in konfrontacija ter izboljšanje situacije. A zaman. Nihče od družbeno oz. sistemsko dogovornih se ni niti zganil.

Navedeno nas je prisililo, da smo ljudje pričeli sami raziskovati, kaj se pravzaprav dogaja, kajti režimske informacije so bile velikokrat nerazumne, nelogične in kontradiktorne ter vse bolj tudi zakonsko in strokovno sporne. V takšni situaciji se k sreči vedno oglasi tudi zdrava kmečka pamet, ki nas je spodbujala v smeri, da moramo sami poskrbeti zase in za svoje otroke. Zaradi tega smo se pričeli med seboj povezovati in nastajale so različne interesne skupine. Tudi naše civilno-družbeno gibanje Zdrava družba kot povezovalna ljudska platforma, kjer smo se pričeli primarno posvečati opolnomočenju lokalnega prebivalstva za samooskrbnost in razvoj lokalnih razvojnih stebrov – da se bomo lahko zavarovali pred pomanjkanjem ključnih dobrin in storitev za naše preživetje. V upanju, da je režimu mar za rešitev krize smo bili vseskozi aktivni tudi na nacionalni ravni (ozaveščanje poslank in poslancev, vlaganje zakonov, predlaganje referenduma ipd.), v letu 2022 pa smo se kot nasprotniki strankokracije nestrankarsko aktivirali tudi še na letošnjih volitvah. Kot ljudstvo smo torej postorili vse, kar je bilo mogoče. Vendar pa kaos v naši državi in družbi še kar traja in traja.

V letu 2021 smo bili končno priča nastajanju prvih povezav ozaveščenega dela stroke (Civilna iniciativa slovenskih pravnikov, Iniciativa slovenskih zdravnikov, ZVIZ Sonce, Neodvisni mediji …). To je precej pripomoglo, da nismo postali neuke in nemočne žrtve režimske propagande, da smo se lahko bolj argumentirano odločali, da smo se lahko zaščitili pred sistemskim povzročanjem škode (sporna testiranja, karantene, zdravljenja, cepiva itd.), kolikor toliko zavarovali svoje družine, pomagali prijateljem, znancem, kolegom. In med tem vztrajno in v dobri veri čakali, da bo prišlo v teh sistemsko odgovornih strokah do potrebnega družbeno odgovornega preobrata, ki nas bo rešil pred režimsko torturo (kršenje naših osnovnih pravic, medicinsko eksperimentiranje, maltretiranje otrok in mladostnikov, smrtonosna cenzura). A se to žal ni zgodilo.

Zmotno je namreč pričakovati, da bo trenutno krizo rešilo ljudstvo. Smo pa kot ljudstvo (matere in očetje, hčere in sinovi, babice in dedki, tete in strici …) to vsekakor upravičeni zahtevati! Ker je po naši Ustavi v tej državi oblast v rokah ljudstva. Od politike smo to vseskozi tudi zahtevali, a sta nas tako zakonodajna kot izvršna oblast doslej vztrajno ignorirali. Pri tem pa se večinoma sklicujeta na ‘stroko’!

Na katero stroko? Na stroko, ki se je spajdašila z režimom proti ljudstvu? Na stroko, ki se je potuhnila in v zavetju čakala, da katastrofa mine? Na stroko, ki je kovala zaslužke na ljudem povzročeni bedi? Na stroko, ki se je odrekla človečnosti ter moralni in etični presoji, na stroko, ki ni imela in nima nobene slabe vesti? Na stroko, ki je zatajila na celi črti … kot strokovnjakinje in strokovnjaki, kot izobraženke in izobraženci, kot ljudje!? Zamislite se, kako bi se počutili v situaciji, ko bi bili le v vlogi ljudstva, kot na primer stanujoči v mrzlem stanovanju, energetska stroka bi se pa potuhnila in čakala na poletje!?

Zato sedaj naslavljamo na družbeno oz. sistemsko odgovorne stroke: pravno, medicinsko, pedagoško in medijsko, našo zahtevo. Zdravi del stroke (sistemske in neodvisne) naj režimsko stroko strokovno prisili k argumentiranemu razčiščevanju strokovnih vprašanj v vseh pristojnih in odgovornih inštitucijah, organih idr. Enoumje ne sodi v stroko oz. znanost – od vas zahtevamo neprestano preučevanje hipotez in preverjanje posledic v korist človeka! Pogumni in odgovorni strokovnjaki in strokovnjakinje v javnem sektorju (sodišča, tožilstva, zbornice, sindikati, NIJZ, bolnišnice, zdravstveni domovi, šole, RTV in ostali mediji …) ter neodvisne strokovne skupine (Civilna iniciativa slovenskih pravnikov, Iniciativa slovenskih zdravnikov, ZVIZ Sonce, Neodvisni mediji …), opravite že vendarle to vašo družbeno nalogo! Zato vas imamo, zato vas plačujemo. Nespodobno bi bilo, da bi vam sedaj to skušali še podrobneje odrejati – kot primer si dovoljujemo le eno, za nas bolj kot ne retorično vprašanje, koliko strokovnih odgovorov na vsa sporna vprašanja celotne problematike tega časa so naša sodišča pridobila na podlagi npr. sodnega izvedenstva.

Kajti pričujoči globalistični scenarij temelji prav na nacionalnem oz. režimskem obvladovanju sistemsko odgovornih strokovnih skupin – in nadalje temu podrejenih mednarodnih organizacij, ki so postale lahek plen korporativnega financiranja in okoriščanja. Brez upora navedenih družbeno oz. sistemsko odgovornih strok te panevropske oz. pansvetovne krize ni mogoče rešiti – ne (p)ostanite grobarji humanizma in demokracije, ki so nam jo izborili naši predniki. Tozadevno smo kot ljudstvo v preteklih treh letih že utrpeli velike izgube: eksistenčna ogroženost, izguba služb in dela, odvzemi prostosti, finančna kaznovanja, naraščanje bolezenskih stanj, nedostopnost zdravstvene oskrbe, eksistencialne stiske, nepotrebni predčasni odhodi iz tega sveta … In vse to zaradi sodelovanja ti. režimskega dela stroke z režimsko politiko.

Gre torej za prevlado družbeno in strokovno neozaveščenega dela stroke, kar pa lahko spremeni le ozaveščen del stroke! In ti se morate pričeti povezovati med seboj, ne pa ljudstvo! Kajti ljudje se zatekamo v okrilje stroke in ne obratno. Ljudstvo nima kolektivnih nalog, jih pa imajo vsakokratne družbeno oz. sistemsko odgovorne stroke. Zato je za stroko ključno, da ima oz. dobi podporo lastne stroke – s širšo strokovno, tudi interdisciplinarno razpravo! Od tega mora biti odvisna politika, ne pa od nekakšnega avtomatičnega prikimavanja politično imenovanega in nastavljenega strokovnega kadra. Ljudstvo, nepovezano ali povezano, pa bo izrazilo podporo stroki vsakokrat, ko bo ta zagotavljala svoje strokovno in odgovorno sistemsko delovanje v korist ljudi. V nasprotnem primeru pa pač ne.

V gibanju Zdrava družba se v okviru naših vrednot in vrlin zavedamo, da ta čas tudi za stroko oz. vas, kot strokovnjakinje in strokovnjake ni bil enostaven. A to se mora enkrat končati in pozno je že. Zato naslavljamo na vas ta naš apel, ki ponuja možnost, da sedaj vsaj delno popravite svojo zmoto, nevednost in konformizem. Mi pa se bomo potrudili, da vam bomo kot ljudstvo to vašo katastrofalno napako nekoč to tudi oprostili. Neumorno bomo nadaljevali s svojo verodostojno vlogo kreatorjev potrebnih vsebin za pripravo nujno potrebnega informacijskega polja za opolnomočenje ljudstva za vzpostavitev zdrave družbe. To je namreč nujna razvojna protiutež vsem genocidnim scenarijem globalistov.

Za preobrat v stroki za prevrat v družbi!

V imenu ljudstva!

Delite naprej ...