sprememba-volilnega-sistema

Predlogi za spremembe volilnega sistema

ga. Maša Kociper, Kabinet predsednika Vlade

30. 10. 2022

Zadeva: Posredovanje predlogov za spremembo volilnega sistema na vaš poziv Spremembe volilnega sistema za volitve poslancev v Državni zbor RS dne 18. 10. 2022

Spoštovana državna sekretarka!

Najprej vam dolgujemo pojasnilo, ker ste nas naslovili kot stranko, ki je na zadnjih državnozborskih volitvah prejela več kot 1,5% glasov – mi namreč edini nismo stranka, saj smo prvič v zgodovini Republike Slovenije na volitvah kandidirali z nestrankarskimi listami državljank in državljanov. Za naše liste neodvisnih kandidatk in kandidatov v vseh osmih volilnih enotah smo namreč potrebovali 8.000 podpisov podpore volivk in volivcev, prejeli pa smo jih več kot 12.000, kar kaže na naraščanje interesa državljank in državljanov za preseganje strankarske (raz)delitve naše družbe.

V zvezi z vašim povabilom k sodelovanju se vam zahvaljujemo za potrditev oz. spoštovanje naše subjektivitete, ki pa nam je žal določeni ‘vladniki’ zaradi našega nestrankarstva ne želijo priznati – še vedno se nam namreč odreka pravica do enake obravnave na področju državnega financiranja na podlagi doseženega volilnega uspeha. Zato to vaše dejanje štejemo za kamen v mozaiku naših prizadevanj k nujni zakonski ureditvi sporne zadeve, katere namen je končni odmik od ljudstvu odtujenih in zlorabljenih političnih strank v dejansko priznavanje samo-organizacije in kontinuirane aktivacije v polju politike.

V gibanju Zdrava družba smo na področju volilne zakonodaje na pristojno Ministrstvo za javno upravo v preteklih letih že posredovali več predlogov, pri čemer posebej izpostavljamo nujnost ureditve zbiranja overjenih podpisov podpore listam kandidatk in kandidatov oz. njihovim predstavnikom za nastop na volitvah. V času vaše digitalizaciji naklonjene administracije ni več ne optimalno ne logično, da morajo volivke in volivci za podajo svojih podpor še vedno obvezno osebno obiskati upravne enote, namesto da bi imeli pri tem tudi možnost uporabe digitalnih potrdil e-uprave. Čudi nas, da se to ni uredilo niti v času politično razglašenih ‘kriz’ in zakonsko spornih ukrepov, s katerimi se je državljankam in državljanom omejevalo dostopnost osebnih obiskov upravnih enot. To tudi nikakor ni v skladu s parolami politične oblasti o nujnosti vključevanja in pomena vladavine ljudstva, saj sedanji postopek zbiranja podpisov podpore volivkam in volivcem otežuje sodelovanje v demokratičnih procesih. In to ob dejstvu, da bi bila povsem enostavna in tudi logična že sama uporaba primerljivega veljavnega postopka, ki se izvaja pri pridobivanju podpor ti. ljudski iniciativi za vlaganje predlogov zakonov ali referendumskih pobud, kar bi bil najmanjši izziv in pomemben izkaz politične volje.

Naš naslednji nadvse pomemben predlog se nanaša na nujnost rešitve očitno izkazane volilne problematike zaradi spornih diskriminatornih ravnanj javnih in zasebnih medijev ter ti. javno-mnenjskih raziskav zasebnih podjetij, kar omogoča kapitalsko-interesno manipulacijo z volivkami in volivci ter posledično zlorabo volitev – najsibo lokalnih, državnozborskih, predsedniških ali evropskih, saj nobena institucija Republike Slovenije nikdar ne zagotavlja objektivne in enakopravne predstavitve potrjenih kandidatnih list oz. kandidatov. Zato predlagamo, da se za vse institucije na področju informiranja javnosti vzpostavijo zavezujoča pravila enakopravnega predstavljanja predvolilnih dejstev, pri čemer naj se nujno uporablja kvorum uspešnosti oziroma veljavnosti VSEH volitev, kakor je to v referendumski zakonodaji. To se nam zdi trenutno edini način, da bi politična oblast razumela sporočila državljanske nepokorščine in nelegitimnost vsiljevanja ljudstvu nesprejemljivih kandidatk in kandidatov, kot je to na primer drugi krog predsedniških volitev.

Za ostale spremembe volilne zakonodaje v povezavi z volilnimi okraji, preferenčnimi glasovi ter kombiniranjem večinskega in proporcionalnega sistema pa v nestrankarskem civilno-družbenem gibanju Zdrava družba predlagamo proučitev obstoječih strokovnih predlogov Nacionalnega sveta za demokratično spremembo volilnega sistema: www.bit.ly/3Nkz6QI

Za morebitna dodatna pojasnila smo vam na voljo.

V pričakovanju upoštevanja naših, v roku posredovanih predlogov vas lepo pozdravljamo.

Ekipa gZD

Delite naprej ...