ljudska-pobuda-glifosat

LJUDSKA POBUDA poslankam in poslancem DZ ter svetnicam in svetnikom DS za podajo zakonske iniciative za Predlog Zakona o prepovedi uporabe, prodaje in proizvodnje glifosata v Sloveniji

V gibanju Zdrava družba smo danes v imenu predlagateljev zakona poslankam in poslancem Državnega zbora ter svetnicam in svetnikom Državnega sveta poslali v predložitev obravnave Predlog Zakona o prepovedi uporabe, prodaje in proizvodnje glifosata.

Predlog zakona smo posredovali v skladu s pravno prakso, ko so poslanke in poslanci v obravnavo pospremili predlog ZNB Pravne mreže za varstvo demokracije:

Gibanje Zdrava družbawww.zdravadružba.si
in
okoljevarstvenik Anton Komat
in
Mednarodno društvo za varstvo okolja in narave Alpe Adria Green

15. 1. 2024

Vsem poslankam in poslancem Državnega zbora RS
in
vsem svetnicam in svetnikom Državnega sveta RS

LJUDSKA POBUDA poslankam in poslancem DZ ter svetnicam in svetnikom DS za podajo zakonske iniciative za Predlog Zakona o prepovedi uporabe, prodaje in proizvodnje glifosata v Sloveniji – podlaga: zakonodajna pravna praksa Državnega zbora RS v primeru civilnega predloga zakona ZNB 2021/2022, posredovanega od Pravne mreže za varstvo demokracije

Spoštovane poslanke in poslanci DZ, spoštovane svetnice in svetniki DS!

Naš Valentin Vodnik je v svoji pesniški mojstrovini Dramilo zapisal nekaj izjemno pomembnega:

Slovenc, tvoja zemlja je zdrava
in pridnim nje lega najprava.
Pólje, vinograd,
gora, morjé,
ruda, kupčija
tebe redé.

Za uk si prebrisane glave
pa čedne in trdne postave.
Išče te sreča,
um ti je dan,
našel jo boš, ak’
nisi zaspan.

Glej, stvarnica vse ti ponudi,
iz rok ji prejemat ne mudi!
Lenega čaka
strgan rokav,
pal’ca beraška,
prazen bokal.

Res je – naša zemlja bo zdrava in mi tukaj srečni, le če si bomo za to prizadevali – vsak po svojih močeh.

In v gibanju Zdrava družba si za to prizadevamo na vso moč. Zato smo v letu 2023 skupaj z okoljevarstvenikom Antonom Komatom in Mednarodnim društvom za varstvo okolja in narave Alpe Adria Green pripravili Osnutek zakona o prepovedi proizvodnje, prodaje in uporabe glifosata v Sloveniji (iniciativa »Stop glifosatu«). Pesticid glifosat je namreč strup, ki se z uporabo na obdelovalnih površinah kopiči v zemlji, podtalnici, pridelkih, zraku …, zaradi česar se nahaja v naši pitni vodi in prehranskih pridelkih in izdelkih ter posledično v naših telesih. Številne strokovne in znanstvene raziskave pa vse pogosteje opozarjajo, da je glifosat nevaren in rakotvoren strup, na kar bi morala naša država ustrezno odreagirati.

Državljanke in državljani nasprotujemo temu, da so v državi dovoljene tehnologije, ki ogrožajo zdravje našega prebivalstva in našo naravo. Ne pristajamo več tudi na sporna ‘strokovna’ stališča o dovoljenosti nekih manjših količin strupov v naši prehrani – dovolj imamo te kapitalu podložne skorumpirane znanosti. To je nedopustno, da se nam pitna voda in prehranski proizvodi, ki vsebujejo strupene snovi, ponujajo kot neoporečni. Temu je treba narediti enkrat za vselej konec. Državljanke in državljani nepreklicno zahtevamo varno, zdravju neškodljivo rodovitno prst oz. hrano in vodo ter zrak – to ni le naša neizpodbitna pravica, pač pa tudi naša dolžnost do otrok, ki so odvisni od odločitev in postopanj nas, odraslih. Država naj za to sedaj poskrbi, kot se spodobi – naj bodo stroki in kapitalu v Sloveniji odobreni le promet oz. proizvodnja in prodaja nesporno zdravih izdelkov oz. surovin in sestavin idr.

Zagotovo se lahko s povedanim poistoveti tudi vsaka poslanka in vsak poslanec, ki si prav tako kot vsi ostali v tej državi želi na svojem vsakodnevnem krožniku in kozarcu neoporečno hrano in pijačo, še posebej pa za naše oz. svoje otroke. Navedeno smo namreč že pred pripravo našega predloga zakona proti glifosatu, in sicer v času 2019-2023 preverili tudi še s spletno peticijo »5.000 podpisov za vložitev zakona za prepoved uporabe, prodaje in proizvodnje glifosata v Sloveniji« (https://www.peticija.online/za_takojnjo_prepoved_delovanja_tovarne_glifosata_albough_tki_v_raah), kjer je podporo prepovedi glifosata izkazalo 5.198 podpisnic in podpisnikov peticije.

Nenazadnje pa smo se za to že dogovorili tudi na nacionalni ravni, saj se je temu zavezal tudi naš kmetijski resor, ki si je na prvem mestu zadal cilj »spodbujanje prehranske varnosti«, »potrebe družbe po zdravi hrani« in »trajnostno upravljanje z naravnimi viri«.

Vse našteto nas je torej logično in preudarno vodilo k temu, da smo dne 22.09.2023 v Državni zbor vložili ljudski Predlog zakona o prepovedi proizvodnje, prodaje in uporabe glifosata v Sloveniji – da najprej pometemo pred svojim oz. našim pragom. Za te potrebe smo potem dva meseca (od 6.11.2023 do 4.1.2024) vnovič izvajali ustavno opredeljeno vlogo ljudstva v neposredni demokraciji, to je ljudsko iniciativo, pri kateri je treba za vloženi Predlog zakona o prepovedi proizvodnje, prodaje in uporabe glifosata v Sloveniji pridobiti še najmanj 5000 overjenih podpisov podpore volivk in volivcev, kar pa začuda ni bilo realizirano – državljanke in državljani so tokrat podali 3.335 podpisov podpore.

Zakaj se gre temu čuditi? Ker zagotovo ni človeka v državi, ki si ne bi želel varne in neoporečne hrane in pijače zase in za svoje otroke! Kako je torej mogoče, da ni bilo podanih dovolj državljanskih podpisov podpore?

O tem, da se kot družba vedno bolj senzibiliziramo, kar ima za posledico tudi to, da se od izvoljenih in imenovanih oseb vedno bolj pričakuje, da bodo opravljale vse svoje delo izključno v korist naroda oz. ljudstva, je vedno več govora. Na terenu pa je moč zaznavati še druge pomisleke in pripombe, od tega, da se državljankam in državljanom ni treba osebno izpostavljati in opravljati nalog, za katere plačujemo državne uradnike in funkcionarje, pa do tega, da so procedure, predpisane za družbeno participacijo ljudstva, preveč izčrpavajoče za ljudi, zlasti za zaposlene.

Nov in največji problem pa predstavlja ugotovitev, da smo po pričetku izvajanja ljudske iniciative »Stop glifosatu« čez čas zaznali, da državljanke in državljani večinoma sploh niso bili seznanjeni, da poteka takšna ljudska iniciativa v okviru Državnega zbora RS. Predlagatelji sami, kot civilne iniciative oz. posamezniki, namreč nimamo lastnih medijev, s katerimi bi lahko dosegli vse ali pa večino volivk in volivcev, poleg tega pa se nam vse bolj omejuje tudi naš doseg na socialnih omrežjih.

Tako smo zaskrbljeni ugotovili, da naši mediji niso skrbeli za to, da bi bile državljanke in državljani v času zbiranja oz. podajanja podpisov podpore redno obveščani o poteku tega uradnega postopka, kar je vsaj za javne in osrednje medije nedopustno, saj gre za izvrševanje ustavno opredeljene pravice ljudstva, s katero pa volivke in volivci večinoma sploh niso bili seznanjeni.

To je skorajda enako, kot če ljudstvo ne bi bilo obveščeno o volitvah oz. dnevu volitev! Zato smo na medije dne 30.11.2023 naslovili opozorilno pismo, ki pa je bilo večinoma ignorirano. Zato se sedaj sprašujemo tudi to, koliko pa je sam Državni zbor skrbel za javno obveščanje volivk in volivcev o poteku civilne iniciative v okviru Državnega zbora RS in ali naši mediji ignorirajo tudi naš Državni zbor?

Nadalje smo ogorčeni ugotovili, da je istočasno ‘anonimni’ predstavnik Slovenije v EU – ni nam jasno v čigavem imenu!? – glasoval za podaljšanje uporabe glifosata v EU, čeprav so bile ostale države večinoma proti in čeprav je bila v Sloveniji takrat v Državnem zboru že v teku uradno sprejeta ljudska iniciativa »Stop glifosatu«. Tega dejstva, naša država nikakor ne bi smela ignorirati, ampak bi se morala zaradi tega pri glasovanju vsaj vzdržati, če že ne nasprotovati, kar štejemo za zelo nespodobno in nemoralno birokratsko oz. nič kaj državniško dejanje. Za nameček pa Slovenija kot suverena država tudi ni protestirala, ko je Evropska komisija zatem (ob izteku svojega mandata!?) kljub nasprotovanju večine držav, članic EU, kar sama podaljšala veljavnost uporabe glifosata v EU in to za dolgih 10 let, kar je očiten dokaz, da Evropska komisija ne deluje v korist zdravja ljudi in narave, ampak se podreja kapitalskim lobijem.

A ko je bila javnost s strani medijev obveščena o opisanem sramotnem dogajanju na ravni EU, so državljanke in državljani večinoma laično in zmotno sklepali, da je o tem odločeno tudi že v naši politiki in da parlament ljudski iniciativi »Stop glifosatu« sploh ne bo prisluhnil, kar je bila glavna demotivacija za podajanje državljanskih podpisov podpore.

Iz vsega navedenega izhaja, da v naši državi niso vzpostavljeni pogoji, potrebni za izvrševanje ustavno zagotovljenih pravic ljudstva. Neobveščenost državljank in državljanov o poteku ljudske iniciative »Stop glifosatu« in kontra-civilno delovanje države v EU vsekakor predstavljata več kot zadostna objektivna razloga, zaradi katerih se sedaj obračamo na vas, cenjene poslanke in poslanci DZ ter spoštovane svetnice in svetniki DS, ki imate poleg Vlade še edini zakonodajno pravico predlaganja novih zakonov – poslanke in poslanci individualno, svetnice in svetniki pa kolektivno kot Državni svet.

Prepričani smo, da bi bila s prepovedjo proizvodnje, prodaje in uporabe glifosata v Sloveniji dosežena velika dobrobit za javno zdravje prebivalstva in varstvo narave, zato na vas naslavljamo pobudo, da v imenu ljudstva sedaj VI vložite v Državni zbor RS ljudski Predlog zakona o prepovedi proizvodnje, prodaje in uporabe glifosata v Sloveniji, ki vam ga v ta namen v celoti odstopamo. Ker je bil s strani Državnega zbora RS že verificiran kot ustrezen zakonodajni dokument, ga je možno takoj vložiti v Državni zbor kot vašo zakonsko iniciativo. Takšno, do ljudstva spoštljivo ravnanje, bi predstavljalo nujno potrebno podporo zdravju koristni zakonodaji, pa tudi edino možno korekcijo vseh naštetih nedopustnih okoliščin oz. anomalij (neobveščanje volivk in volivcev, sočasno kontriranje slovenske birokracije v EU), ki so spremljale to našo ljudsko iniciativo.

Vse naslovljene prosimo, da preučite naše argumente in v skladu z vašo presojo izpolnite pričakovanja ljudstva v zvezi z ljudsko iniciativo »Stop glifosatu«. Posredujemo vam jo v skladu s pravno prakso, ko ste v obravnavo pospremili predlog ZNB Pravne mreže za varstvo demokracije. V kolikor bi se želeli morda o čemerkoli še dodatno informirati, smo pripravljeni na sodelovanje. Dosegljivi smo na mismo@zdravadruzba.si , kamor nam lahko pošljete tudi vaša morebitna vprašanja ali pa stališča.

Lepo pozdravljeni.

V imenu predlagateljev,

Polona Kambič – ekipa gZD

V pomoč še seznam naših ‘javnih’ aktivnosti “STOP GLIFOSATU”:

PRILOGA: Predlog Zakona o prepovedi proizvodnje, prodaje in uporabe glifosata v Sloveniji z vsemi zahtevanimi prilogami

Delite naprej ...