nemoc-rezimske-politike

Režimska politika priznala popolno nemoč in brezizhodnost strankarske politike

V imenu nestrankarskega in neodvisnega civilno-družbenega gibanja Zdrava družba se je včeraj, v ponedeljek 8. aprila, Polona Kambič udeležila sestanka v Kabinetu predsednika vlade v zvezi z vloženim predlogom za razpis posvetovalnega referenduma o uvedbi preferenčnega glasu.

Pred tem smo se predstavniki gZD srečali s predstavniki gibanja Sinteza, kjer sta Emil Milan Pintar in dr. Ciril Ribičič širše predstavila pomen posvetovalnega referenduma ter predvsem obveznega preferenčnega oziroma prednostnega glasu, ki bi ga veljalo vpeljati v volilno zakonodajo. Obenem pa bi bilo tudi nujno, da bi lahko kandidatka oziroma kandidat na volitvah kandidirala zgolj znotraj volilne enote kraja svojega prebivanja (najmanj triletnega) in ne (več) kjerkoli po Sloveniji, kot to velja sedaj in kar ustreza samo političnim strankam in njihovim kandidacijskim manevrom, ki pa niso v korist volivkam in volivcem volilnih enot.

Gibanje Zdrava družba je na vlado v preteklosti že posredovalo cel niz predlogov o nujnih spremembah volilne zakonodaje (kot je konec nujnih obiskov upravnih enot za oddajo podpisa podpore kandidatnim listam, izenačitev števila potrebnih podpisov za strankarske in nestrankarske liste idr. – več na https://www.zdravadruzba.si/predlogi-za-spremembe-volilnega-sistema/. V gZD menimo, da je predlog izvedbe posvetovalnega referenduma glede preferenčnega/prednostnega glasu (da dejansko volivec izbira osebo, ne stranko) zagotovo korak v pravo smer ob predpostavki, da bi sprememba volilne zakonodaje, ki bi sledila temu referendumu, zajela tudi vse ostale nujne spremembe – tudi rešitve, ki so trenutno že v uporabi, a nelogično niso uporabljene zgolj pri volitvah (kot npr. možnost oddaje soglasja za zakonodajno ljudsko iniciativo tudi z digitalnim potrdilom in ne le z obiskom upravne enote, kakršna je praksa pri volitvah.

Sestanka na Vladi so se udeležile predstavnice in predstavniki treh neparlamentarnih političnih strank, dveh civilnih povezav in nestrankarskega gibanja Zdrava družba. Ob izmenjavi naših mnenj in stališč je bilo moč zaznati, da se režimska politika nahaja v skorajda brezizhodni situaciji, saj ne najde (več) načina, s katerim bi volivke in volivce pritegnila k udeležbi na volitvah – aktualno predvsem nanašajoč se na EU volitve – oziroma gledano širše, skušala (po)vrniti zaupanje v strankarsko politiko. Razkol med ljudstvom in politiko se namreč vse bolj poglablja, pri čemer nobena od strani režimske politike ne razume bistva tega porajajočega se družbenega konflikta oziroma razvojnega pomena prakticiranja rednega in stalnega sodelovanja z državljankami in državljani za našo državo. Strankarska politika dojema volivke in volivce (še naprej) zgolj kot aparat za tekmovanje za/proti kot izraz politike moči, ne pa državljanske preudarnosti, kar bi volitve morale biti. In vse kaže, da želi aktualni režim tudi na dan letošnjih EU volitev naprtiti volivkam in volivcem še dodatno zmedo s kar tremi hkratnimi referendumi oziroma ti. referendumskim trojčkom!?

Bolj kot se trudimo tvorno sodelovati z vsakokratnim režimom, bolj ugotavljamo, da so strankokraciji šteti dnevi. Tudi včerajšnji sestanek je jasno potrdil pravilnost odločitve gibanja Zdrava družba o potrebnosti uvajanja novih volilnih praks, kakršna je bila naša volilna kandidatura nestrankarske liste volivk in volivcev, ki se je v slovenskem prostoru pojavila prvič. In s tem tlakovala pot za vse naslednje oz. kasnejše civilne nestrankarske kandidature tako na lokalni kot na nacionalni ravni. Paradoksalno so namreč prav politične stranke same zlorabile volilni in posledično tudi politični sistem do take mere, da ga (na srečo vseh ozaveščenih volivk in volivcev) ni več mogoče ne zakrpati ne olepševati. Upamo, da se tudi vodilna oz. interesna ozadja že zavedajo farse naše politične demokracije in da v državi potrebujemo nekaj povsem novega, kar bo omogočilo naš skupni razvoj v zdravo družbo. Ta čas udejanjanja novega je tu – trka že na vsa vrata … zadnja, stranska pa tudi glavna!

Delite naprej ...