who-in-dojenje

Strokovnjaki v novi seriji člankov v reviji »The Lancet« pozivajo k omejitvi zavajajočega trženja mlečne formule za dojenčke

Raziskava poudarja tudi nujno potrebo po zagotavljanju večje varnosti materinstva za vse ženske

ŽENEVA, 8. februar 2023 – Tržne taktike industrije adaptiranega oz. prilagojenega mleka za otroke so vse bolj neetične in zavajajoče. Pri tem so nujno potrebne omejitve, da bi se bilo mogoče zavarovati pred zavajajočimi trditvami in političnim vmešavanjem, o čemer priča nova serija treh člankov, danes objavljena v »The Lancet«. V njej je izpostavljeno, da vpliv industrije – ki vključuje lobiranje proti ključnim ukrepom za podporo dojenju oz. doječim materam – resno ogroža zdravje in pravice žensk in otrok.

“Nova raziskava poudarja ogromno gospodarsko in politično moč velikih podjetij za proizvodnjo mlečne formule, pa tudi resne napake javne politike, ki preprečujejo milijonom žensk, da bi dojile svoje otroke,” je dejal profesor Nigel Rollins, znanstvenik pri WHO in avtor prispevka o trženju adaptiranega mleka. “Potrebni so ukrepi na različnih področjih družbe, da bi bolje podprli matere, da bodo dojile tako dolgo, kot želijo, skupaj s prizadevanji, da bi enkrat za vselej odpravili strokovno sporno in zavajajoče trženje mlečne formule.”

Dojenje prinaša dojenčkom in majhnim otrokom izjemne koristi. Otrokom pomaga preživeti in razviti njihov polni potencial, zagotavlja jim energijo in hranila, zmanjšuje tveganje za okužbe ter znižuje stopnjo debelosti in kroničnih bolezni v poznejšem življenju. Kljub temu pa je na svetovni ravni približno le 1 od 2 novorojenčkov dojen v prvi uri življenja, pri tem pa je izključno dojenih, kakor to priporoča WHO, manj kot polovica dojenčkov do 6 mesecev.

Glede na pomemben prispevek dojenja k zdravju otrok oz. ljudi Lancet v teh člankih priporoča povečanje podpore dojenju v sistemih zdravstvenega varstva in socialne zaščite – vključno z zagotavljanjem plačanega in zadostnega porodniškega dopusta. Revija The Lancet ugotavlja, da trenutno približno 650 milijonov žensk nima zagotovljenega varnega materinstva. Zavajajoče tržne trditve in strateško lobiranje industrije mleka in mlečnih formul dodatno povečujejo izzive, s katerimi se srečujejo starši, saj vnašajo zaskrbljenost glede dojenja in oskrbe dojenčkov.

Knjiga o izkoriščevalskem trženju

Svetovna zdravstvena skupščina (WHA) je leta 1981, na podlagi preiskovalnega poročila »The Baby Killer«, o Nestlejevem trženju adaptiranega mleka v državah z nizkim in srednjim dohodkom, razvila Mednarodni kodeks trženja nadomestkov za materino mleko (Kodeks) in več resolucij. Vendar pa se intenzivno trženje začetnih formul za dojenčke v veliki meri nadaljuje, saj se letna prodaja teh izdelkov približuje že 55 milijardam USD.

Prvi članek v seriji Lancet dokumentira, kako zavajajoče tržne trditve neposredno izkoriščajo starševsko skrb oz. zaskrbljenost glede pričakovanega razvoja dojenčkov, ko nakazujejo, da komercialni mlečni izdelki na primer blažijo nemirnost ali jok, pomagajo pri kolikah ali podaljšajo nočni spanec. Avtorji pa poudarjajo, da je ob ustrezni podpori mater mogoče takšne starševske skrbi uspešno obvladovati izključno z dojenjem.

»Industrija mlečnih formul zlorablja znanost, saj z maloštevilnimi podpornimi podatki nakazuje, kot da so njihovi izdelki rešitve za običajne zdravstvene in razvojne izzive dojenčkov,« pravi profesorica Linda Richter z univerze Witwatersrand v Južni Afriki. “Ta marketinška tehnika očitno krši kodeks iz leta 1981, ki pravi, da korporacije ne smejo idealizirati uporabe formule z namenom prodaje več izdelkov.”

Serija pojasnjuje, kako trženje adaptiranega mleka izkorišča prostor pomanjkljive podpore dojenju s strani vlad in družbe, hkrati pa za prodajo svojih izdelkov zlorablja politiko enakosti spolov. To vključuje prikazovanje zagovarjanja dojenja kot moralistične trditve, pri čemer predstavlja mlečno formulo kot priročno rešitev v korist zaposlene matere.

Serija nadalje opozarja na moč industrije mlečnih formul za otroke, da vpliva na nacionalne politične odločitve in posega v mednarodne regulativne procese. Prav industrija mleka in mlečnih formul je namreč vzpostavila mrežo neodgovornih trgovskih združenj in spremljevalnih skupin, ki lobirajo proti političnim ukrepom za zaščito in spodbujanje dojenja ter nadzoru kakovosti začetne mlečne formule za dojenčke.

Potrebne so spremembe v celotni družbi

Poleg odprave taktik zavajajočega trženja in vpliva industrije so potrebni še širši ukrepi na delovnih mestih, v zdravstvu, vladah in skupnostih za učinkovito podporo ženskam, ki želijo dojiti, tako da to postane kolektivna družbena odgovornost, navajajo avtorji člankov, ne le breme, naloženo ženskam.

Avtorji še posebej poudarjajo potrebo po zagotovitvi ustrezne varnosti materinstva, ki jo zagotavlja zakonodaja, vključno s plačanim porodniškim dopustom, ki je v skladu vsaj s šestmesečnim trajanjem izključnega dojenja, ki ga priporoča WHO. Revija The Lancet ugotavlja, da je treba varstvo materinstva dodatno razširiti na milijone žensk, ki delajo v zasebnem sektorju in so trenutno izključene iz teh ugodnosti.

Poleg starševskega dopusta avtorji pozivajo še k uradnemu priznanju prispevka neplačanega negovalnega dela žensk k nacionalnemu razvoju. Ocenjuje se, da po vsem svetu ženske opravijo tri četrtine vsega neplačanega družinskega dela – več kot trikrat več kot moški. Po nekaterih ocenah to prispeva k približno tretjini bruto domačega proizvoda (BDP) države.

»Glede na neizmerne koristi dojenja otrok za njihove družine in nacionalni razvoj je treba ženske, ki želijo dojiti, veliko bolj podpreti, da lahko dosežejo svoje cilje glede dojenja,« je dejal profesor Rafael Pérez-Escamilla s šole za javno zdravje Yale. “Velika razširitev usposabljanja zdravstvenih delavcev glede dojenja, pa tudi zakonsko določen plačan porodniški dopust in druge zaščite so ključnega pomena.”

Povečanje usposabljanja za zdravstvene delavce o dojenju je ključnega pomena, navajajo dokumenti, da lahko ti ponudijo strokovno svetovanje staršem pred in po rojstvu.

Raziskava, katere rezultati so objavljeni v The Lancet, je prejela sredstva od fundacije Billa in Melinde Gates, medtem ko je objava oz. priprava te serije člankov avtorsko samoiniciativna in neodvisna. Celoten seznam raziskovalcev je razviden iz treh člankov na: https://www.thelancet.com/series/Breastfeeding-2023

Opomba ekipe gZD:  

“Ne glede na dejstvo, da v sporočilu WHO navedeno raziskavo financira fundacija, ki s tem več kot očitno išče način pranja slabega imena in ne glede na dejstvo, da s tovrstnim tekstom išče način pranja slabega imena tudi WHO, objavljamo v celoti sporočilo za javnost WHO z dne 8. februar 2023, ki ga kot relevantnega za objavo ni prepoznal noben medij v Republiki Sloveniji. V ekipi gZD menimo, da je ključni doprinos teksta, da WHO sama ugotavlja razsežnosti zlorab politično-korporativnega sistema (=odločevalcev), kar daje jasno sporočilo, da se slednje ne dogaja samo na področju dojenja in mleka, temveč (verjetno še potencirano) na področju, cepiv, elektromagnetnih sevanj, pesticidov in vseh področij, ki jih tako ali drugače »pokriva« WHO z znanostjo v konfliktu interesov. Na račun izključno parcialnih interesov korporacijskih donatorjev. 

Za konec škodljive in pohlepno izkoriščevalske korporacijske prakse mora sprejeti odgovornost WHO, države oz. državljanke in državljane ter naše suverene in ustavne pravice ter svoboščine pa naj pusti pri miru, da sami odločamo o našem zdravstvenem varstvu in zdravju. Naloga odgovornih v Sloveniji pa je, da pri nas preverijo situacijo v Sloveniji (tudi) glede dojenja in načinov, kako je slednje predstavljeno in omogočeno materam.”

Delite naprej ...