ljudski-poziv-who

Ljudski poziv vsem članicam in članom slovenske vladne WHO delegacije

Spoštovane članice in člani slovenske vladne WHO delegacije,

 • Eva Vodnik, državna sekretarka, Ministrstvo za zdravje, vodja delegacije, 
 • mag. Kerstin Vesna Petrič, vodja Službe za sodelovanje s Svetovno zdravstveno organizacijo, Ministrstvo za zdravje, namestnica vodje delegacije, 
 • Nuška Čakš Jager, vodja Oddelka za pripravljenost in odzive na grožnje za nalezljive bolezni, Center za nalezljive bolezni, Nacionalni inštitut za javno zdravje, članica delegacije, 
 • Andrej Martin Vujkovac, I. sekretar, Stalno predstavništvo Republike Slovenije pri Uradu Združenih narodov, član delegacije, 
 • Gabrijela Korže, svetovalka za javno zdravje, zdravila in medicinske pripomočke, Stalno predstavništvo Republike Slovenije pri Evropski Uniji, članica delegacije, 
 • Živa Cotič Zidar, svetovalka Varuha – svetnica, Varuh človekovih pravic Republike Slovenije, članica delegacije, 
 • Vida Znoj, dr. vet. med., v. d. generalnega direktorja, Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano;

seznanjamo vas, da nimate ne mandatov ne pooblastil, da v imenu državljank in državljanov glasujeta ZA oziroma podpisujete sporne WHO pandemijske dokumente. 

V imenu ljudstva vas zato pozivamo, da na naslednjem srečanju WHO glasujete PROTI in hkrati vložite ti. rezervacijo za zavrnitev teh dokumentov v celoti (kakor to svetuje slovenska pravna stroka).

Utemeljitev:

VSEBINSKA:

 • državljanke in državljani zaradi slabih izkušenj v ti. koronakrizi oz. ti. pandemiji kovida ne zaupamo več WHO ter nacionalni režimski politiki in stroki, zato nadzorujemo vsak njihov korak, ki se nanaša na zdravja ter kršenje ustavnih in človekovih pravic; 
 • vsebina spornih WHO pandemijskih dokumentov ni poznana niti birokratom iz Ministrstva za zdravje, ki sodelujejo z WHO in podpisujejo sporne bianco dokumente;
 • v naši državi o tej tematiki ni potekalo medresorsko usklajevanje oziroma nobena javna razprava, na kateri bi Ministrstvo za zdravje pridobilo stališča zainteresirane strokovne in laične javnosti;
 • nastajajoči sporni WHO pandemijski dokumenti niso še nikjer javno objavljeni, še zlasti ne v slovenskem jeziku.

POSTOPKOVNA:

 • vsi poskusi civilne družbe za sodelovanje v več let potekajočem postopku nastajanja spornih WHO pandemijskih dokumentov so bili ignorirani tako s strani Vlade kot tudi Ministrstva za zdravje: 
 • vse dosedanje podpisovanje spornih WHO pandemijskih dokumentov je neveljavno oz. nično, saj za to birokracija ni pridobila verodostojnega pooblastila v javni obravnavi na nacionalni ravni;
 • WHO je prekršila postopkovna pravila, ker 4 mesece prej (do 27.januarja letos) državam članicam ni poslala osnutka navedenih dokumentov;
 • ni nedvomno razčiščeno, v kakšni pravni obliki (sporazum, pogodba idr.) se pripravljajo sporni WHO pandemijski dokumenti in ali naj bi postali veljavni šele z ratifikacijo v nacionalnih parlamentih.  

Obenem vas seznanjamo tudi z našim stališčem, podprtim v pravni stroki, da štejemo vsa dosedanja dejanja režimske politike in stroke v zvezi s pogajanji o spornih WHO pandemijskih dokumentih, se pravi vsa glasovanja in podpisovanja v imenu Republike Slovenije kot elemente izdaje slovenskega prebivalstva in potencialno torej za kazniva dejanja.     

Naše navedbe podpiramo z naslednjimi dokumenti:

dr. Andraž Teršek, Pravna praksa št. 21, 23.05.2024: “Svetovna zdravstvena organizacija: največja svetovna nevarnost vsem ljudem bo očitno uresničila svoje zavržne načrte” (https://www.pravnapraksa.si/)

V imenu ljudstva!

Ekipa gZD

Delite naprej ...