poziv-medijem

Vsem množičnim medijem – urgenca STOP GLIFOSATU!

Javni POZIV UREDNICAM IN UREDNIKOM MEDIJEV za izvrševanje družbeno odgovorne naloge obveščanja prebivalstva na območju Slovenije 

Spoštovane/spoštovani!  

V nestrankarskem in ne-satelitskem civilno-družbenem gibanju Zdrava družba že leta opažamo in tudi opozarjamo na sporno uredniško politiko medijev na področju obveščanja javnosti. V mislih imamo večino medijev, ne glede na to, ali z njimi upravlja država ali zasebni kapital, kajti ne prvi ne drugi se ne morete pohvaliti z nesporno kvaliteto ali npr. »indeksom svobode tiska« – leta 2022 ste zasedli nedvomno žalostno 54. mesto (Novinarji brez meja). 

Navedeno je pri naših družbenih vrednotah kar sramotno, zlasti za naše glavne medije in še posebej za javna medija, kot sta RTVO SLO in STA. Njuna – odgovorna ali neodgovorna – družbena naloga opravljanja verodostojnega informiranja in postavljanja visokih standardov novinarskega dela ima namreč enormne posledice: neposredne pri oblikovanju stališč gledalk in gledalcev ter posredne pri vsebinah vseh ostalih množičnih medijev (Delo, Dnevnik, Večer, ProPlus idr.).         

Ne gre pozabiti, da imajo javni mediji družbeni status javne dobrine. To pomeni, da morajo vsem državljankam in državljanom zagotavljati kakovostne vsebine pod enakimi pogoji. Le zaradi tega imajo zagotovljeno financiranje iz Državnega proračuna ter uredniško in novinarsko avtonomijo, da so lahko pri tem neodvisni od politike in kapitalskih interesnih skupin ter da lahko nemoteno delujejo v javnem interesu. Nič manjša pa ni tudi odgovornost zasebnih medijev za verodostojno informiranje v javnem interesu.

A poglejmo sedaj to ‘našo’ medijsko prakso. 

Ne bomo se spuščali v nadvse sporno obveščanje javnosti v času ti. ‘korona krize’, o čemer se bo najbrž razčiščevalo v vseh vejah naše oblasti, začenši v sodni, potem v izvršni in nazadnje še v zakonodajni. Pristojnost, pa tudi kompetentnost, v državi oz. družbi pomenita namreč predvsem odgovornost, ne pa moč ali privilegiranost.   

Poglejmo raje pretekle državno-zborske volitve – iz prve roke! Zagotovo veste, da je gibanje Zdrava družba sodelovalo na teh volitvah z nestrankarsko listo volivk in volivcev – to se je zgodilo prvič v zgodovini Slovenije! Zato bi morala biti v državi to pomembna, če ne glavna javna predvolilna tema! A mediji o tem v enormni večini sploh niste informirali državljank in državljanov oz. volivk in volivcev. Takšno ‘politikantsko’ dogovorjeno medijsko zamolčanje zakonitega in tvornega  prizadevanja volivk in volivcev kot zelo pomembnega zakonitega družbenega dejstva bi vsekakor moralo biti sankcionirano. Čudi nas, da Inšpektorat za kulturo in medije, ki je pristojen tudi za nadziranje Zakona o volilni in referendumski kampanji ter Zakona o varstvu pred diskriminacijo, na to sploh ni odreagiral? Tudi Ustava RS vsem jamči svobodo govora, kar se ne nanaša le na status državljank in državljanov temveč tudi na vse profesionalne vloge in položaje, kot so na primer urednice/uredniki in novinarke/novinarji. Tu pa se začnejo v naši državi prižigati vsi alarmi.

Nihče od pristojnih namreč ni še nikoli odreagiral na skorajda stalno prakso popolne medijske ignorance številnih zakonitih »ljudskih iniciativ«. Kako je to mogoče? Da tudi Državni zbor RS ne izkazuje popolnoma nobenega interesa za to, kako potekajo razpisani postopki? Gre vendar za izvrševanje Zakona o referendumu in ljudski iniciativi! Je to normalno, da državljanke in državljani ne moremo izvrševati svojih zakonitih pravic, ker o tem sploh nismo obveščeni!? A si predstavljate npr. referendum, o katerem volivke in volivci ne bi prejeli nobene medijske informacije in vabila?

Vedite, da v civilnih iniciativah pri tem zaznamo vsako vašo nedemokratično potezo, poleg tega pa vrabci že dolgo čivkajo o tem, da se novinarkam/novinarjem onemogoča politiki in kapitalu nevšečne objave ter s tem ustavno zagotovljeno svobodo govora. In kot rečeno, je vaša pristojnost predvsem vaša odgovornost – po tem vrstnem redu. 

Zato v imenu ljudstva sedaj od vas zahtevamo, da takoj prekinete s to protizakonito ignorantsko in družbeno škododelno prakso medijskega informacijskega blokiranja oz. zatiranja potekajočih zakonitih demokratičnih procesov v naši državi ter pričnete državljanke in državljane korektno informirati o uradnih potekih vseh postopkov »ljudske iniciative« na podlagi 58. člena Zakona o referendumu in ljudski iniciativi. Mi se, v imenu ljudstva, trudimo tudi za vas – da bi vsi mi, tudi vi, živeli boljše.

Odslej pričakujemo v vaših medijih redne tedenske korektne, poštene in objektivne objave o potekajočem uradnem postopku ljudske iniciative za vložitev Predloga zakona o prepovedi uporabe, prodaje in proizvodnje glifosata v Sloveniji, pri čemer je treba do 4.1.2024 zagotoviti 5 tisoč (5.000), na UE overjenih podpisov podpore volivk in volivcev. Kako naj bi vse državljanke in državljani to izvedeli brez vašega informiranja?   

Za morebitne dodatne informacije se lahko obrnete na Državni zbor ali pa na nas.  

Več o tem (kar žal tudi niste objavili) na www.zdravadruzba.si:

Lepo pozdravljeni.

Ekipa gZD

mismo@zdravadruzba.si

www.zdravadruzba.si 

V vednost:

  • Državni zbor RS – predsednica
  • Urad Predsednice RS – predsednica
  • Vlada RS – predsednik
  • Inšpektorat za kulturo in medije RS – vsem inšpektorjem
Delite naprej ...