Za ljudstvo pomembne informacije Civilne iniciative slovenskih pravnikov

Za ljudstvo pomembne informacije Civilne iniciative slovenskih pravnikov

CISP sistematično proučuje aktualne družbene razmere – ki jih od leta 2020 dalje načrtno povzroča režimska politika ter z njimi močno otežuje in ogroža naša življenja in življenja naših otrok – s pravnega vidika. CISP javno opozarja različne sodelujoče odgovorne poklicne skupine, združenja, organizacije… na zaznane nepravilnosti in nezakonitosti ter pravne posledice. Na ta način…

Kmetijskega ministra sprašujemo: “Je naša hrana neoporečna in zdrava?”

Kmetijskega ministra sprašujemo: “Je naša hrana neoporečna in zdrava?”

Javna poizvedba o prehranski varnosti prebivalstva Slovenije 4. 10. 2021 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Spoštovani minister, dr. Jože Podgoršek V zadnjem letu in pol smo se bili ljudje zaradi medijskega enoumja primorani zateči k samo-poizvedovanju o dejstvih in okoliščinah, ki kakorkoli vplivajo na naša življenja. Ker so se naše skrbi v povezavi s…

Javno pismo županjam in županom

Javno pismo županjam in županom

Spoštovane Županje in Župani slovenskih občin! GIBANJE ZDRAVA DRUŽBA je nova ljudska platforma, ki se organizira z namenom, da se v naši državi takoj vzpostavijo vsi potrebni pogoji za zdravo družbo, v kateri bo vsakomur zagotovljeno srečno, varno, zdravo in ustvarjalno življenje. Na Vas se obračamo, ker smo zaznali, da je pričela državna režimska politika…

Prvi tabor ozaveščenih – Maribor, 29. 8. 2021

Prvi tabor ozaveščenih – Maribor, 29. 8. 2021

Gibanje Zdrava družba je danes izvedlo dogodek Prvi tabor ozaveščenih, ki je potekal v Mariboru v ŠC Marinko Galič od 11. do 17. ure. Osrednji dogodek tabora je bil “govorniški oder za stroko in ljudstvo“, z namenom ozaveščanja o aktualnem družbenem dogajanju in opolnomočenja za kreativno državljanstvo. V ta namen so udeleženim spregovorile predstavnice in predstavniki medicinskih…

Javni poziv Zdravniški zbornici v bran ozaveščenim zdravnicam in zdravnikom

Javni poziv Zdravniški zbornici v bran ozaveščenim zdravnicam in zdravnikom

Vsem članicam in članom Zdravniške zbornice Slovenije – ZZS Javni poziv k ustavitvi postopkov ZZS proti zdravnicam in zdravnikom, ki delujejo v interesu javnosti Spoštovani predsednica ZZS, Izvršilni odbor ZZS, predsednik Razsodišča ZZS! Slovensko ljudstvo že več kot leto dni upravičeno terja odgovore na svoja ‘pandemična’ podvprašanja, ki pa jih ne prejme. Državljanke in državljani…

Kmetijskemu ministru sporočamo: “Zahtevamo samooskrbo z varno hrano!”

Kmetijskemu ministru sporočamo: “Zahtevamo samooskrbo z varno hrano!”

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehranoDunajska cesta 22, 1000 Ljubljana joze.podgorsek@gov.si 08. 08. 2021 Zadeva: Predlogi in pripombe na Strateški načrt SKP 2023-2027 v javni obravnavi Spoštovani minister, dr. Jože Podgoršek! V gibanju Zdrava družba smo vam že v dopisu z dne 19. 7. 2021 izrazili resno zaskrbljenost nad delovanjem države na področju zagotavljanja naše…

Javni poziv za takojšen nacionalni odkup ‘semenarne’ SPC Ptuj

Javni poziv za takojšen nacionalni odkup ‘semenarne’ SPC Ptuj

Spoštovani minister, dr. Jože Podgoršek! GIBANJE ZDRAVA DRUŽBA je ljudska platforma, v kateri se organiziramo z namenom, da se v naši državi takoj vzpostavijo vsi potrebni pogoji za zdravo družbo, v kateri bo vsakomur zagotovljeno srečno, varno, zdravo in ustvarjalno življenje. Državljanke in državljani Slovenije postajamo vse bolj zaskrbljeni nad delovanjem države na področju zagotavljanja…

NUJNO državljansko pismo volivk in volivcev Državnemu zboru

NUJNO državljansko pismo volivk in volivcev Državnemu zboru

Spoštovane poslanke in poslanci Državnega zbora, zdaj gre pa zares! Če vemo mi, kot ljudstvo, da je novela ZNB-D zelo sporna, potem to zagotovo veste tudi vi! Kakor tudi veste, da vas nismo volili zato, da nam boste s sprejemanjem sporne zakonodaje oteževali oz. uničevali življenje! Kaj se je zgodilo z vami, poslanke in poslanci,…

Poslancema IMNS – prosimo Vaju za vajin NE noveli ZNB-D

Poslancema IMNS – prosimo Vaju za vajin NE noveli ZNB-D

Spoštovana Poslanca italijanske in madžarske narodne skupnosti v DZ RS    V preteklih dneh sta prejela od nasnekaj cirkularnih e-pisem, s katerimi smo želeli slovenski parlament opozoriti na to, da se ne strinjamo s trenutno režimsko politiko, ki ne spoštuje več svojih državljank in državljanov, saj vse bolj krši naše z ustavo in mednarodnimi akti zagotovljene…

Ponovni poziv ljudstva za odločen NE sprejetju ZNB-D

Ponovni poziv ljudstva za odločen NE sprejetju ZNB-D

Spoštovana Poslanka, spoštovani Poslanec DZ RS, Vlada RS je na podlagi (oziroma zaradi izvršitve) odločbe Ustavnega sodišča U-I-79/20 z dne 13.5.2021 pripravila besedilo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih (ZNB-D) in v svoji obrazložitvi navedla, da je treba sprejeti predlog zakona po nujnem postopku zaradi težko popravljivih posledic za zdravstveni sistem…